“Kitlesel Açık Çevrim İçi Ders Platformları (Coursera, Edx ve Futurelearn vb) ile Ankara Üniversitesi Tarafından Yürütülen Mesleki Sertifika Programlarından Alınan Derslerin ve Sertifikaların Tanınma İlkeleri” hakkında alınan Üniversitemiz Senatosunda alınan  kararı ile ekte sunulmuştur.