Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği, Kore Gazi torunlarına eğitim yardımı projesi kapsamında, Fakülteniz/Konservatuvarınız/Yüksekokulunuz/Enstitünüz bünyesinde öğrenciliği aktif olan 10 Kore Gazi torununa eğitim yardımı yapmayı planladığı hakkında ilgili Ataşelik’ten alınan 02/06/2021 tarih ve KEAO/21-085 sayılı yazı ile ekinin birer örneği ilişikte sunulmuştur.