Ankara Üniversitesi’nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, lisansüstü programlarımızda eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli yürütülmesi için uyulması gereken ilkeler ile öğrenme-öğretme süreçlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik genel kurallar çerçevesinde alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 23/08/2021 tarih ve 578/5203 sayılı kararı doğrultusunda uyulacak kurallar aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Enstitümüzde uyulması gereken COVID-19 Tedbirleri Hakkında