2021-2022 eğitim-öğretim yılı kısmi zamanlı öğrenci başvuruları,   sks.ankara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

 

Sözkonusu sistem üzerinden uygulamaya konulmuş puanlama çerçevesinde, Enstitümüze başvuruda bulunan öğrenciler, “Ankara Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” kapsamında, normal eğitim süresi içerisinde ve disiplin cezası bulunmaması şartı ile, en yüksek puan alandan en düşük puana alana göre sıralanacak ve Müdürlüğümüze ayrılan kontenjan dahilinde kabul edilebilecektir.

 

Öğrencilerimizin, sistem üzerinden yapacakları başvurularına ilişkin evraklarını bir dilekçe ekinde 29.09.2021 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar (17.30) Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İlgililere önemle duyurulur.