İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında farkındalık yaratmak amacıyla ihdas edilen “TİHEK Akademi İnsan Hakları Söyleşileri” hakkında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’ndan alınan 15.12.2021 tarih ve 16949670-6018 sayılı yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.