Tez Adı: Dozimetri Çalışmalarında EPR Tekniğinin Kullanılması ve Sofra Şekerinin Dozimetrik Özelliklerinin İncelenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik
Danışmanı: DOÇ.DR. EREN ŞAHİNER
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 18/02/2022
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Not: COVID-19 Pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacaktır.