Af Kanunu İlanı

7147 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri