Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda karşılaştıkları sorunlara yenilikçi, katma değeri olan toplumsal bütünleşme ve refahı inşa edecek çözümleri
üretebilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla bir gençlik sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik projesi olan ve başvuruları 14 Ekim 2022 tarihine kadar devam
edecek olan Genç UPSHIFT Projesi hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 12/10/2022 tarih ve 73495 sayılı yazı ile eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmektedir.