Tez Adı: Berilyum Oksit (BeO) Optik Uyarmalı Lüminesans(OSL) ve Monte Carlo Modellemesi ile Tedavi Amaçlı Kullanılan Lineer Hızlandırıcı Cihazları için Kalite Kontrol Programı Geliştirilmesi

Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez

Programı: Doktora/ Medikal Fizik A.B.D
Tarih: 11 /01/2023
Saat: 10:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü