Tez Adı: LaBr3(Ce) SİNTİLASYON DEDEKTÖRÜ İLE ÖLÇÜLEN RADYOAKTİF KAYNAKLARININ  KARAKTERİZASYONU İÇİN BULANIK MANTIK(FL) ESASLI İZOTOP TANIMLAMA ALGORİTMASI GELİŞTİRİLMESİ

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans/ Medikal Fizik A.B.D
Tarih:  21/02/2023
Saat: 12:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü