Doktora öğrencilerimizin dikkatine; 

Enstitümüz Kurulu’nun 22.06.2023 tarih ve 25/2 sayılı kararı ile, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 2. fıkrası ve 55. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, doktora tez çalışmalarının araştırma odaklı yürütülebilmesini sağlamak üzere, Medikal Fizik Doktora programında, tez danışmanının yazılı beyanı ile, doktora tez konusu ile ilişkili olmak üzere, tercihen tez danışmanının yürütücülüğünde, Ankara Üniversitesi sahipliğinde veya Ankara Üniversitesinin katılım sağladığı Ar-Ge nitelikli bir projede (TÜBİTAK, BAP, UAEA, AB, SANTEZ, Üniversite-Sanayi İşbirliği vb.) doktora öğrencisinin en az doktora bursiyeri veya araştırmacı statüsünde yer almış olmasının;

Doktora programına kayıtlı mevcut öğrencilerin, ilgili programı tamamlama koşullarından biri olarak sağlaması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Nükleer Bilimler Enstitüsü