2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Enstitümüz bünyesinde çalışmak üzere, kısmi zamanlı öğrenci başvuruları, 16 Ekim–22 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak https://kzobasvuru.ankara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Söz konusu sistem üzerinden uygulamaya konulmuş puanlama çerçevesinde, Enstitümüze başvuruda bulunan öğrenciler, “Ankara Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” kapsamında, normal eğitim süresi içerisinde ve disiplin cezası bulunmaması şartı ile Müdürlüğümüze ayrılan kontenjan dahilinde kabul edilebilecektir.

 

Öğrencilerimizin, sistem üzerinden yapacakları başvurularına ilişkin evraklarını bir dilekçe ekinde 24.10.2023 Salı gününe kadar Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İlgililere önemle duyurulur.

İlgili ek: SKS Kısmi zamanlı Öğrenci 2023-2024 güz dönemi başvuru