Enstitümüzde yürütülen 122F015 kodlu “Pediatrik Bilgisayarlı Tomografi İncelemelerinde Görüntü Kalitesinin Farklı Yöntemlerle Ölçülmesi, Yöntemler Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi ve Radyasyon Dozu ile İlişkisinin Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yapılan ve yürütücü Prof. Dr. Turan OLĞAR, araştırmacı Dr. Asena YALÇIN’ın yer aldığı “Pediatrik Bilgisayarlı Tomografi Taramalarında CNR, Gürültü ve IQFinv Ölçümlerinin Farklı Kesit Elde Etme Algoritmalarında Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma ile yüksek lisans öğrencisi Ahmet Özgür KASAPGİL, 19. Medikal Fizik Kongresi’nde  En İyi 3. Sözlü Bildiri Ödülüne layık görülerek Dr. Alpar KALABAY DADAŞBİLGE Ödülünü kazanmıştır.