Ahmet GÜVEN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  Farklı Dijital Radyolojik Görüntüleme Sistemleri için Dedeksiyon Kuantum Etkinliği ve Efektif Dedeksiyon Kuantum Etkinliğinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı:Doç. Dr. Turan OLĞAR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 30/12/2014

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü