Asuman Kolbaşı Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 241 Am-Be Nötron Alanında Epitermal Nötron Spektrum a-biçim Parametresinin 98 Mo, 55 Mn ve 197 Au Üçlü Monitör Yöntemiyle Belirlenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 17/06/2014

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Seminer Salonu