Ayda NASIB Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: MRG ile Multiple Skleroz (MS) Tanısında Kullanılan Uygun Puls Serisi ve Parametrelerinin Seçiminin Araştırılması

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN

Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 01/06/2017

Saat: 11:00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Derslik I