Oğuz AKDUMAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Toz ve Metalik Formdaki Numunelerin Temel Parametreler Yöntemi Kullanılarak EDXRF Spektroskopisi İle Kantitatif Analizi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 21/06/2019 Saat: 16:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Sefer BALCI Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 235U Zenginlik Tayininde Eş-Eksenli Grid Elektrotlu CdZnTe Dedektörlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Maskelenmiş Gama Spektrumlarının Çözümlenmesi için Algoritma Geliştirilmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 19/06/2019 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Devamı

Özel Öğrenci Ücretleri Hakkında

2019-2020 Eğitim öğretim yılı itibari ile özel öğrenci ücretleri değişmiştir. Ankara Üniversitesi Senatosunun almış olduğu ekteki karar neticesinde özel öğrenci statüsüne kabul edilen öğrencilerin kredi başına  100 TL ödemesine karar verilmiştir. Özel Öğrenci Ücreti 2019-2020

Seminer Sunumu Haftası

2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Güz Yarıyılında Seminer Sunumuna Katılmayan Öğrencilerimizin Listesi:        ADI SOYADI ALPTUĞ ÖZER YÜKSEL KEREM DURUER AZİZ SAFİ CANSU AKBAY EMİN YELTEPE ERDİ GÜNAY ESRA UYAR HAYATİ GÖKMEN TUĞÇE GÜRDAL KEREM DURUER MİNE ÖZGÜR OĞUZ AKDUMAN Devamı

2019 Yılı Staj Başvuru Duyurusu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde staj yapmak isteyen öğrenciler 15- 30 Nisan 2019 tarihleri arasında enstitüye müracaat edebilirler. Başvuru için Fizik Mühendisliği öğrencisi ve FZM 316 Nükleer Fizik dersini başarı ile tamamlamış olma koşulu aranmaktadır. Kabul edilen öğrenciler başvuru bitiminden itibaren bir Devamı

2018-2019 Akademik Takvimindeki Değişiklik Hakkında

Ankara Üniversitesi Senatosunun 04/06/2018 tarih ve 496/4276 sayılı kararı ile kabul edilen 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde 5 Nisan 2019 olarak belirlenen tatil gününün 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler nedeniyle 1 Nisan 2019 olarak değiştirilmesinin uygun görüldüğü Devamı

Mevlana ve Farabi Değişim Programları Hakkında

2019-2020 Akademik yılı için Mevlana Değişim Programı aday öğrenci başvuruları 04 Şubat 2019-01 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü’ne yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için; http://mevlana.ankara.edu.tr/?p=2380 Ankara Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar Devamı

II. Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Arkadaşlar, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrencileri tarafından 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında II. Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi  düzenlenecektir.  Nükleer bilimler konularının tamamını kapsayacak olan bu kongrede; nükleer enerji, radyasyon fiziği, reaktör fiziği, radyoterapi fiziği, hızlandırıcı Devamı

Tez Yazım Klavuzu Etik Yazısı Hakkında

Nükleer Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararınca, (Ek. 3.1.) ve (Ek. 3.2.) Etik ihlali yapılmadığına dair imza sayfası İngilizce ve Türkçe olarak tez yazım klavuzuna eklenmiş olup, bundan sonra yazılacak tezlere eklenmesi gerekmektedir. http://nukbilimler.ankara.edu.tr/tez-yazim-klavuzu/

2019 TESNAT SEMPOZYUMU HAKKINDA

Amasya Üniversitesi ile TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) iş birliğiyle düzenlenecek olan TESNAT 2019 (5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology ) 02-04 Mayıs 2019 tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.tesnat.org

Hümeyra GÜR Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Doğal ve Yapay Lüminesans Materyallerin Termal Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Sinyallerinin Retrospektif Dozimetri Alanında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Yaş Tayini ve Sağlık Fiziği Uygulamaları Anabilim Dalı: Medikal Fizik Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 18/01/2019 Saat: Devamı

Denizhan ERENLER Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tarla için Yüksek Güçlü Elektron Demet Durdurucusunun Fiziği ve Tasarımı Anabilim Dalı: Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı Danışmanı: Doç. Dr. Avni AKSOY Programı: Yüksek Lisans Tarih: 18/01/2019 Saat: 14:00 Yer: Engin Arık Toplantı Salonu, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, 50. Devamı

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır

2018-2019 Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları 2018-2019 Bahar Dönemi Medikal Fizik Doktora ve Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programları Ön Kayıt Başvuru Koşulları 2018-2019 Bahar Dönemi İngilizce Sağlık Fiziği (Health Physics) Programı Ön Kayıt Başvuru Koşulları Devamı

Seminer Sunumu Haftası

2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılında Seminer Sunumuna Katılmayan Öğrencilerimizin Listesi: ALPTUĞ ÖZER YÜKSEL AZİZ SAFİ CANSU AKBAY EMİN YELTEPE ERDİ GÜNAY ESRA UYAR FARUK BAYKUT HALİME BETÜL YASATEKİN HÜMEYRA GÜR KEREM DURUER MİNE ÖZGÜR OĞUZ AKDUMAN OKAN ŞAR SELEN NİĞDELİOĞLU Devamı

“E-Kaynaklar Kullanıcı Eğitimi” Hakkında

“E-Kaynaklar Kullanıcı Eğitimi” 27.11.2018 tarihi 14.00-14.50 saatleri arasında Üniversitemiz “Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonunda” gerçekleştirilecek olan eğitime katılmak için ekli belgedeki linkten kayıt yapabilirsiniz. E Kaynaklar Kullanıcı Eğitimi

Ara Sınav Tarihleri

  101516 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri                           5 Aralık Çarşamba Saat; 09:30 101513 Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş                       7 Aralık Devamı

Doktora Yeterlilik Sınav Tarihleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Medikal Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı yeterlilik Güz Dönemi yazılı ve mülakat sınavı 16 Ocak 2019 tarihinde Saat 10:00’da ; Bahar Dönemi yazılı ve mülakat sınavı 12 Haziran 2019 tarihinde Saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.   2018-2019 Yazılı ve Mülakat Devamı

Kaydı Silinen Lisansüstü Öğrenciler Hakkında

Ankara Üniversitesi Senatosu 01/10/2018 karar tarihli, 505/4370 sayılı kararının revize edilmiş haline göre; Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin “Kayıt Silme” başlıklı 45 inci maddesi hükümleri gereğince, ilişkileri kesilen/kesilme aşamasına gelen öğrencilerin, yeterli duyuruların yapılmaması ve Üniversite kaynakları kullanılarak verilen eğitimin Devamı

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılması Hakkında

Lisansüstü  Tezlerin  Elektronik  Ortamda  Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına ilişkin Yönerge hazırlanmış, ilgi yazımızla üniversitelere duyurusu yapılmış ve tezlerle  ilgili  iş  ve  işlemlerin  bu  Yönerge  hükümleri  çerçevesinde  yürütülmesi  istenmiştir.  Söz  konusu  Yönergeye https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp  internet  adresinden ulaşılabilmektedir. İlgii Ek ve Detaylar için: Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması

Ders Seçme, Ekleme ve Onay İşlemleri Hakkında

Öğrenci Ders Seçme İşlemleri 17.09.2018 09:00 – 30.09.2018, 23:59 Danışman Ders Onay İşlemleri 17.09.2018 09:00 – 30.09.2018, 23:59 Anabilim Dalı Başkanı Onay İşlemleri 30.09.2018 00:00 – 30.09.2018, 23:59 Ekle-Bırak Ders Seçme İşlemleri 01.10.2018 09:00 – 07.10.2018, 23:59 Ekle-Bırak Danışman Ders Devamı

Erdi GÜNAY Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Glioblastom Tanılı Hastaların Radyoterapisinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi,    Helikal Tomoterapi ve Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi Planlamalarında Eşzamanlı ve Ardışık Boost Tekniklerinin  Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi Devamı

FULBRIGHT Bursları

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından sağlanacak üç farklı burs hakkında başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir. Buna göre 2019-2020 akademik yılı için; 1- Doktora Tezi Araştırma Bursu (son başvuru 26 Eylül 2018) 2- Doktora Sonrası Devamı

Okan ŞAR Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Spinal İmplantlı Hataların Konvansiyonel ve Stereotaktik Radyoterapi Tedavilerinde İmplantın Doz Dağılımına Etkisinin Polimer Jel Tabanlı 3 Boyutlu Dozimetre İle İncelenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa CENGİZ Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Haluk Devamı

Tez Veri Giriş Formu Hakkında

Yüksek Öğretim Kanunun ek 40. Maddesi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Dayanılarak hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına ilişkin Yönerge kapsamında madde 4-(1)’de belirtilen Tez Önerisi kabul Edilen Öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine Üye Girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu Doldurmasına ve Devamı

YLSY Burs Programı Hakkında

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yurt dışında yüksek lisans ve doktora programları için sağlanan YLSY burs imkanları ile ilgili afiş ektedir. Ayrıntılı bilgi ve duyurular için: https://yyegm.meb.gov.tr/ YLSY BURS PROGRAMI AFİŞİ

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları Medikal Fizik Doktora ve Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programları Ön Kayıt Başvuru Koşulları İngilizce Sağlık Fiziği (Health Physics) Programı Ön Kayıt Başvuru Koşulları Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Programı Ön Kayıt Başvuru Devamı

Seminer Sunumu Haftası

2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi Güz Yarıyılında Seminer Sunumuna Katılmayan Öğrencilerimizin Listesi:  ADI                                                            Devamı

Odessa Uluslararası Nükleer Yaz Okulu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü  Odessa Ulusal Politeknik Enstitüsü (ONPU)  ile birlikte 13 – 21 Temmuz 2018 tarihleri arasında Odessa’da uluslararası yaz okulu düzenleyecektir.  Kayıt ücreti: 500 $ (Bu fiyata yemek, konaklama, ikramlar,  geziler,  Odessa – Zaporizhzhya turu dahil, Türkiye – Odessa ulaşımı hariçtir.)* Devamı

Erasmus + Programı 2018-2019 Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus + Programı kapsamında 2018-2019 akademik yılı “Staj Hareketliliği” çerçevesinde söz konusu hareketlilikten yararlanmak isteyen öğrencilerin, önce internet ortamında (app.erasmus.ankara.edu.tr) başvurularını yapmaları, ardından başvuru evrakını 11.05.2018 tarihine kadar enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. GENEL HÜKÜMLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Uluslararası Öğrenci Buluşması Hakkında

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının destekleriyle Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun (UDEF) koordinasyonunda, ülkemizde ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik olarak 7 Nisan-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında 11’inci Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleştirilecektir.  Detaylı bilgi için: Uluslararası Öğrenci Buluşması

Kariyer ve Yetenek Derneği Hakkında

Kariyer ve yetenek yönetimi derneği olarak, Türkiye’de uzun süredir ihtiyaç duyulan üniversite mezunlarının istihdamı ile ilgili merak edilen birçok konuya ışık tutacak kapsamlı ve objektif bir araştırma olan CALIBRE Yükseköğretim istihdam Endeksi’nin bu yıl ikincisi düzenlenmektedir. CALIBRE’nin hedef kitlesi üniversite Devamı

2018 Yılı Staj Başvuru Duyurusu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde staj yapmak isteyen öğrenciler 15- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında enstitüye müracaat edebilirler. Başvuru için Fizik Mühendisliği öğrencisi ve FZM 316 Nükleer Fizik dersini başarı ile tamamlamış olma koşulu aranmaktadır. Kabul edilen öğrenciler başvuru bitiminden itibaren bir hafta Devamı

Demet ERGÜN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Meme Kanseri Radyoterapisinde Tld Ölçümleri Ve Plan Verileri Karşılaştırılarak Solunum Hareketlerinin Cilt Dozu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ Eş Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Süheyla A. ARSLAN  Programı: Yüksek Lisans Devamı

Seval CİBİCELİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Göğüs Duvarı Işınlamalarında Meme Onarımı İçin Kullanılan Geçici Doku Genişleticinin Doz Dağılımına Etkisinin İncelenmesi Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Eş Danışmanı: Doç. Dr. Ö. Petek ERPOLAT Programı: Yüksek Lisans Tarih: 20/03/2018 Saat: Devamı

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları Hakkında

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Mevlana Değişim Programı aday öğrenci başvuruları 05 – 20 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü’ne yapılacaktır. Kontenjanlar için: http://mevlana.ankara.edu.tr/?page_id=303 Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar şu şekildedir: Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 olması Yüksek Devamı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora ve Yüksek Lisans Sınav Sonuçları

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Medikal Fizik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci 1-İsmail Fındıklı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler 1-Emrah Akşit 2-Merve Kayan 3-Burak Perçinler 4-Eylül Sena Atay 5-Ayşe Devamı

Araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonuçları

29/12/2017 Tarihli Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Ve Teknolojileri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Değerlendirme Sonuçları Sıra No: Adı Soyadı ALES ALES (%30) Y.DİL Y. DİL      (%10) LİS. NOTU LİSANS NOTU (%30) GİRİŞ SINAV NOTU GİRİŞ SINAV NOTU (%30) Devamı

Sasan GERANMAYEH Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Farklı Günlük Kullanılan Malzemelerin Dozimetrik Özelliklerinin Lüminesans Tekniklerle İncelenerek Retrospektif Dozimetri Sahasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Yapay Bir  Radyasyon Kazası Senaryosunda Etkin Organ Dozlarının Tayini Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: Devamı

Jean Monnet Bursu Hakkında

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finansa edilen Jean Monnet Bursu Devamı

ERASMUS Programı Hakkında

2018 döneminde Erasmus öğrenim, staj ve eğitim alma hareketliliklerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmayı planlayan öğrenciler ve personel için, AB Eğitim programları Koordinatörlüğünce yabancı dil seviye tespit sınavı düzenlenecektir. Sınav ilanı ve başvuru şartları erasmus.ankara.edu.tr adresinde yayınlanmış olup başvurular app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden yapılacaktır. İlgili Ek

FULBRIGHT Bursları

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitimlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde görmek isteyen öğrencilere ve mezunlara yönelik verilen Yüksek Lisans ve Doktora Bursları için son başvuru tarihi 9 Nisan 2018‘dir. Bursu Devamı

Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI Özel Şartlar: Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri, Medikal Fizik veya Sağlık Fiziği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Devamı

Emre YILMAZ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tomoterapi Cihazı İle Tedavi Edilen Baş Boyun Kanserli Hastaların Cilt Dozunun TLD İle Dozimetrik Olarak İncelenmesi Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 22/12/2017 Saat: Devamı

Burcu GERÇEK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  Radyoterapide Kullanılan Karbon Fiber Masanın Dozimetrik Etkileri Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 22/12/2017 Saat: 15:00 Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Senem ZÜMRÜT Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 226Ra, 152Eu İçeren Epoksi Matriksli Ve U, Th, K İçeren Selülöz Matriksli Marinelli Geometride Radyoaktif Kalibrasyon Kaynaklarının Hazırlanması ve Farklı Tip HPGe Dedektörlerle Karakterizasyonu Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Devamı

e-YDS Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında her ay, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan ÖSYM Elekronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılmaktadır. Devamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Staj Portalı Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ihracatımızın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik öğrencilerin ve yeni mezun gençlerin profesyonel hayata daha bilinçli bir başlangıç yapmaları ve hangi alanda çalışmak istediklerini keşfetmelerini sağlamak, firmaların ise aradığı niteliklere sahip geleceğin profesyonelleri olacak öğrencileri bulmalarına yardımcı olmak amacıyla Devamı

Erasmus+ 2018 Teklif Çağrısı Hakkında

Erasmus+ Programı 2018 Teklif Çağrısı AB Komisyonu tarafından yayımlanmış olup, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ‘nın aşağıdaki bağlantı adresinden erişilebilmektedir. İlgili ek: Erasmus+ 2018 Teklif Çağrısı

TOFEL IBT Sınavı

Abdullah Gül Üniversitesi TOEFL iBT sınavlarının yapıldığı merkezler arasına kabul edilmiştir. Sınavlar ile ilgili detaylar aşağıdaki ekte yer almaktadır.  TOEFL iBT Sınavı Ek1 TOEFL iBT Sınavı Ek2

Kaydı Silinen Öğrenciler Hakkında

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 45/c maddesi uyarınca kaydı silinen öğrencilerin, bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine mazeret beyanlarını da içeren bir dilekçeyle şahsen başvuruda bulunmaları ve en son yapılan kayıt işleminden sonraki tüm dönemler için harç borçlarını ödemeleri koşulu ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin Devamı

Başarı Burs Programı Hakkında

Belirli sayıda uluslararası öğrenciye Başbakanlık Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen “Başarı Burs Programı”nın başvuru sürecinin 19 Ekim 2017 itibariyle başladığı ve bahse konu programın ekli duyuru metnine “www.turkiyeburslari.gov.tr” adresinden ulaşılabilmektedir.  İlgili ilan: Başarı Bursu Programı

Recep Bora NARTTÜRK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Epoksi Esaslı Mamografik Görüntü Kalitesi Fantomu Geliştirilmesi ve Mamografik x-ışın Sistemleri ile Testlerinin Yapılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 10/11/2017 Saat: 11:00 Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Gizem GEDİK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Mamografi Görüntüleri Kullanılarak Glandülerite/Yağ Oranlarının Belirlenmesi ve Epoksi Esaslı Meme Dokusu Eşdeğer Fantomun X-Işın Spektroskopisi ile Karakterizasyonu Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Eş-Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem BİRGÜL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 10/11/2017 Devamı

Ayfer TEMÜR Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Mide Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi ve Volumetrik Ark Terapi Tedavi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: Devamı

Doktora Yeterlilik Sınav Tarihleri

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Medikal Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı yeterlilik Güz Dönemi yazılı ve mülakat sınavı 16 Ocak 2018 tarihinde Saat 10:00’da ; Bahar Dönemi yazılı ve mülakat sınavı 12 Haziran 2018 tarihinde Saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.     2017-2018 Yazılı ve Devamı

Katkı Payı ödemeleri IBAN numaraları

 Katkı Payı ücretleri TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (Vakıfbank) Maltepe Şubesine, aşağıdaki IBAN numaralı hesaplar aracılığı ile yapılması gerekmektedir.    Nükleer Bilimler Enstitüsü  Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü  YÜKSEK LİSANS:   IBAN:TR030001500158007305513372   IBAN:TR140001500158007305513271   DOKTORA:   IBAN:TR230001500158007305513885   IBAN:TR090001500158007305513458   ÖZEL ÖĞRENCİ: IBAN:TR420001500158007305513155 IBAN:TR420001500158007305513155 2019-2020 Devamı

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları Medikal Fizik Doktora ve Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programları Ön Kayıt Başvuru Koşulları İngilizce Sağlık Fiziği (Health Physics) Programı Ön Kayıt Başvuru Koşulu Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Programı Ön Kayıt Başvuru Devamı

Yalda ZEKRİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: MRG ile Beyin Tümörleri Tanısında Kullanılan Spin Yankı Görüntüleme Teknikleri için Uygun Parametrelerin Seçiminin Araştırılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 23/05/2017 Saat: 12:00 Devamı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora ve Yüksek-lisans sınav sonuçları

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Medikal Fizik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci 1-Emin YELTEPE 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Fiziği Tezli Yüksek lisans Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler 1-Faruk BAYKUT 2-Sümeyra MAVİŞ 3-Sultan ULAĞ 4-Musa AY 5-Hasan Kerem Devamı