Akay ABACIGİL Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Mamografi Sistemlerinde Farklı Tipte Meme Fantomları Kullanılarak Ortalama Glandüler Dozun Lüminesans Dozimetrelerle Değerlendirilmesi ve Okuma Parametrelerinin Belirlenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER  Programı: Yüksek Lisans Tarih:01/12/2020 Devamı

ERASMUS + PROGRAMI 2020-2021 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 2. İLANI HAKKINDA

Erasmus + Programı kapsamında 2020-2021 akademik yılı “2020-2021 2. Staj Hareketliliği” çerçevesinde Üniversitemizden Staj hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 2020-2021_Ogrenci_Staj_Hareketliligi_2._Ilani   Söz konusu hareketlilikten yararlanmak isteyen öğrenciler önce internet ortamında (app.erasmus.ankara.edu.tr) başvurularını yapacaklar Devamı

2021-2022 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları Hakkında

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yerleştirilmesi ve AB müktesabatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen, 2020-2021 akademik Devamı

Merve KAYAN GENÇ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: PLA Malzemeden Yapılmış Göz Fantomunda Radyokromik Film Dozimetri Tekniği Kullanarak 142Pr Beta Doz Dağılımının İncelenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih:11/09/2020 Saat:14:00 Yer: Devamı

Emrah AKŞİT Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Radyolojide Farklı X-ışın Tüp Voltajı ve Ek Filtre Kalınlığının Radyasyon Dozuna ve Görüntü Kalitesine Etkisi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih:09/09/2020 Saat:11:30 Devamı

Selin SAATCI Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: LaBr3(Ce) Sintilasyon Dedektörleri ile Elde Edilen Gamma Spektrumlarından Radyoizotop Tanımlanması için Bayesian Yöntemi ile Bir Algoritma Geliştirilmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih:24/08/2020 Devamı

Mehmet Refik TOPTANCI Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Muğla/Milas Beçin Antik Kazı Alanında Bulunan Bey Hamamı Yapısının Lüminesans Teknikler Kullanılarak Tarihlendirilmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER Programı: Yüksek Lisans Tarih:26/08/2020 Saat:14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Devamı

“Türkiye’deki Bireylerin/Akademisyenlerin/Öğrencilerin COVID19 Pandemi Dönemindeki Fiziksel Aktivite, Depresyon, Yorgunluk ve Uyku Düzeylerinin İncelenmesi” Bilimsel Çalışma Anketi Hakkında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün araştırması olan “Türkiye’deki Bireylerin/Akademisyenlerin/Öğrencilerin COVID19 Pandemi Dönemindeki Fiziksel Aktivite, Depresyon, Yorgunluk ve Uyku Düzeylerinin İncelenmesi” isimli çalışmasına ait anket formlarına ekteki web adreslerinden ulaşım sağlanabilmektedir. Veri toplama formu dijital ortamda Devamı

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI, BAŞVURU KILAVUZU VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara ilişkin kontenjan, başvuru kılavuzu ve kayıt işlemlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 2020-2021-Eğitim-Öğretim-Yılı-Güz-Yarıyılı-Lisansüstü-Başvuru-Koşulları-ve-Kontenjanlar Ayrıca, enstitümüz lisansüstü programlara başvuru ile ilgili yol haritasına da aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 2020-2021-Güz-Lisansüstü-Programlara-Başvuru-ile-ilgili-Yol-Haritası2          

Öğretim Elemanlarının ve Lisansüstü Öğrencilerin ORCID Numarası Alması Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla, oluşturulması Devamı

A.Ü. Lisansüstü Programlarına Başvuru için ALES Puanı Güncellemesi Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 14 Nisan 2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. ve 2.maddeleri gereğince, Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde  uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının Üniversitemiz lisansüstü programlarına Devamı

“COVID-19 Pandemisi ile Mücadelede Bireysel Sorumluluklar ve Halkın Uyumu” Başlıklı Anket Hakkında

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görev yapmakta olan Dr.Öğr.Üyesi Burhanettin Uysal’ın “COVID-19 Pandemisi ile Mücadelede Bireysel Sorumluluklar ve Halkın Uyumu” isimli çalışması ait anket formuna; https://forms.gle/DYjse9K9aZsYV6KG8 bağlantısından ulaşım sağlanabilmektedir. İlgili akademik çalışma için Sağlık Bakanlığı ile Isparta Uygulamalı Devamı

“Eksik Yaşım” Konulu Deneme Yarışması Hakkında

Terör saldırısında hayatını kaybeden Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’un anısını yaşatmak ve yaşayamadığı gençliği, alamadığı yaşları düşünülerek “Eksik Yaşım” konulu deneme yarışması düzenlenmektedir. Söz konusu yarışmaya son başvuru tarihi 7 Ağustos 2020 olup, ayrıntılı bilgiye https://www.ufuk.edu.tr/zbgdeneme linkinden Devamı

2019-2020 Bahar Dönemi Final Tarihleri

Listede belirtilen tarihler https://orgun.ankara.edu.tr/   web sayfası üzerinden yapılacak final sınavları, final ödevleri, final projeleri için genel başlangıç ve teslim  tarihlerini belirten duyurudur. Lütfen aldığınız dersler için, sistem (https://orgun.ankara.edu.tr/) üzerinden öğretim üyelerinin yapacakları duyuruları takip ediniz.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Hakkında

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Üniversitemizde Türkçe ve Yabancı Dilde öğretim veren programlarda öğrenim görecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve ücret çizelgesi eklerde verilmiştir. Ücret Çizelgesi Türkçe Öğretim Yapan Bölümler Ücret Çizelgesi Yabanci Dille Öğretim Yapan Devamı

2020 Yılı Staj Başvuru Duyurusu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde staj yapmak isteyen öğrenciler 14 Mayıs-1 Haziran 2020 tarihleri arasında, hangi tarihler arasında staj yapmak istediklerini ve iletişim adres bilgilerini içeren bir dilekçe ve transkript ile enstitü email adresine (nukbile@ankara.edu.tr ) ilgili dökümanları yollayarak başvurabilirler. Başvuru Devamı

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (KPI) (Ukrayna) Nükleer Enerji Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı(İngilizce) Hakkında

  Üniversitemiz Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Ukrayna National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute (KPI)” arasındaki Nükleer Enerji alanında Ortak Yüksek Lisans Programı Protokolü kapsamında 22.04.2020 tarihinde YÖK kararı ile açılan, “NÜKLEER ENERJİ ORTAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS Devamı

Coronavirüs (COVID-19) Dolayısıyla Çevrim içi Yapılacak Lisansüstü Sınavlar ve Tez İzleme Komiteleri Hakkında

Değerli öğrencilerimiz, Coronavirüs (COVID-19) küresel salgını dolayısıyla, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında yapılamayan lisansüstü tez savunma ve yeterlik sınavları ile Tez İzleme Komitesi toplantıları, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınarak düzenlenen ve aşağıda yer alan “Ankara Üniversitesine Devamı

Koronavirüs Pandemisinin Ölüm Kaygısı ve İyi Oluş Üzerindeki Etkileri Adlı Anket Hakkında

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahim GÜLER ile Dr.Öğr.Üyesi Murat YILDIRIM’ın “Koronavirüs pandemisinin ölüm kaygısı ve iyi oluş üzerindeki etkileri” adlı anketine aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUe2E1Xzp__dp4vdBqkGcRe_d8GfQ9xfXFfvY4autVwa1SQQ/viewform

COVID-19 Nedeniyle Kayıt Dondurma ile İlgili Önemli YÖK Duyurusu

Yeni Koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt dondurabilmeleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 31.03.2020 tarih ve 75850160- 104.01.02.04-E.24625 sayılı yazı örneği aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.   COVID-19 Nedeniyle Kayıt Dondurma  

Nükleer Bilimler Enstitüsü Çevirimiçi Uzaktan Eğitim Programı

Üniversitemizde 23 Mart 2020 itibari ile Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi https://orgun.ankara.edu.tr/login/index.php web sayfasından öğrencilerimizin öğrenci numaraları ve OBS şifreleri ile giriş yaparak erişebilecekleri çevrim içi ders sistemi kullanıma açılacaktır. Dönem içerisinde alınan derslerin aktif olarak görülebilecek ve takip edilebilecektir. Devamı

Şule KAYA KELEŞ Doktora Tez Savunması

Tez Adı: Doğal Kuvarsta Radyasyonla Yaratılan Yapı Kusurlarının İncelenmesi: Birleştirilmiş TL,OSL ve EPR Çalışması Anabilim Dalı: Medikal Fizik Doktora Programı Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Doktora Tarih: 28/02/2020 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

2019-2020 Bahar Yarıyılı Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenciler için Öğrenim Ücreti Hakkında

Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında üniversitemize 2019-2020 bahar yarıyılından itibaren Lisansüstü Türkçe eğitim veren bölümlere kayıt yaptıracak öğrenciler için yıllık 2000 EURO ve Lisansüstü Yabancı dilde eğitim veren bölümlere kayıt yaptıracak öğrenciler için yıllık 3000 EURO öğrenim ücreti belirlenmiştir.

YKS Sınav Tarihlerinde Yerleşke Binalarının Kullanımı Hakkında

20-21 Haziran 2020 tarihlerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS) kapsamında üniversitemiz yerleşkelerindeki binaların kullanımı söz konusu olduğundan, başta mezuniyet programları olmak üzere yapılacak organizasyonların sınav tarihlerine uygun planlanması ve Sınav Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde tedbir alınması gerekmektedir.

Transkript ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Alınabilmesi Hakkında

Üniversitemiz öğrencilerinin belgelerini daha kolay ve her yerden alabilmeleri amacıyla doğrulanabilir kodlu öğrenci belgesi e-Devlet kapısı üzerinden verilmektedir. Ayrıca öğrenci durum belgeleri (transkript) de e-Devlet kapısı üzerinden verilmeye başlanmış olup, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde kayıtlı veya mezun öğrencileriniz doğrulanabilir kodlu Devamı

PTE Dil Sınavı Tarihleri Hakkında

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ve ÖSYM eşdeğerliliği bulunan PTE Akademik Uluslararası Dil Sınavı Ocak –Şubat 2020 sınav tarihleri, saatleri ve kapasiteleri aşağıdaki belirtilmiştir. PTE AKADEMİK DİL SINAVI TARİHLERİ

Uluslararası Gürcü Çalısmaları Yaz Okulu ve Konferansı-2020

Korneli Kekelidze Gürcistan Ulusal Yazmalar Merkezi tarafından 15-24 Temmuz 2020 tarihlerinde “Uluslararası Gürcü Çalışmaları Yaz Okulu ve Konferansı” düzenleneceği ve ülkemizden de öğrencilerin katılmasının beklendiği belirtilmektedir. Ayrıntılı Bilgi ektedir. ULUSLARARASI GÜRCÜ ÇALIŞMALARI YAZ OKULU  

Hasan Kerem UZUN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Meme Tomosentezi ve Dijital Mamografide Ortalama Glandüler Doku Dozunun Karşılaştırılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih:29/01/2020 Saat:10:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Sultan ULAĞ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Meme Kanseri Radyoterapisinde Farklı Tedavi Tekniklerinin Cilt Dozlarının Değerlendirilmesi Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ Programı: Yüksek Lisans Tarih:23/01/2020 Saat:14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Engin AŞLAR Doktora Tez Savunması

Tez Adı: BeO dozimetrelerin TL, OSL ve ESR Teknikleri Arasında Korelasyonu ve Mamografi Sistemlerinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Doktora Programı Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. POLYMERIS Programı: Doktora Tarih: 21/01/2020 Saat: 14:00 Yer: Devamı

Duygu YAVUZ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Radyografideki Göğüs İncelemelerinde Farklı Tüp Voltajının Tüm Vücut Dozu ve Görüntü Kalitesine Etkisinin Araştırılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER Programı: Yüksek Lisans Tarih:22/01/2020 Saat:14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Devamı

Musa AY Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Girişimsel Kardiyoloji İncelemelerinde Personel Radyasyon Dozunun Ölçülmesi ve Hasta Radyasyon Dozları ile Korelasyonu Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih:20/01/2020 Saat:10:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Asena Yalçın Doktora Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Radyografide Sistem Performansının Monte Carlo ve Deneysel Teknikler Kullanılarak Saptanması Anabilim Dalı: Medikal Fizik Doktora Programı Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Doktora Tarih: 14/01/2020 Saat: 11:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Faruk BAYKUT Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 90Sr/90Y Beta Kaynağı Kullanılarak Beta Dedektörlerinin Kalibrasyonu ile İlgili Prosedür Oluşturulması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 03/01/2020 Saat: 15:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Macaristan Hükümeti Bursu Hakkında

Macaristan Hükümeti tarafından, ikili anlaşmalar kapsamında, 2020-2021 akademik yılı için 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönem bursu olmak üzere toplam 150 adet bursun Hükümetimiz emrine tahsis edildiği bildirilmiştir. Bahsi geçen burslara ilişkin başvuru koşullarına ve Devamı

Gazi Üniversitesi Kariyer ve Sanayi Günleri 2019

Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Teknoloji Fakültesinin öğrenci toplulukları işbirliğinde 18-19 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan “Kariyer ve Sanayi Günleri-2019” adlı etkinliğimize Ankara Üniversitesi öğrencileri davetlidir. Ekte etkinlik afişi bulunmaktadır.   Kariyer ve Sanayi üst Devamı

Seminer Sunumu Haftası Güncellendi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılında Seminer Sunumuna Katılmayan Öğrencilerimizin listesi:  ADI  SOYADI KEREM DURUER EMİNYELTEPE TUĞÇE GÜRDAL YASEMİN KAVAS SENEM ZÜMRÜT GİZEM YEĞİN ÇAĞAN HAKAN ÖZTOPRAK EBRU YILDIZ SÜMEYRA CAN                                                     SULTAN  ULAĞ                                                                                               

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı Hakkında

Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin öykülerini görünür kılan Fark Yaratanlar Programına www.farkyaratanlar.org  web adresinden ulaşabilirsiniz. 11. Yılına giren programda “Fark yarat hayatlar değişsin” sloganıyla Türkiye’nin fark yaratanlarını aramaya devam edilmektedir. Programa 20 Aralık 2019 tarihine kadar http://www.farkyaratanlar.org/basvur  Devamı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU EĞİTİMİ HAKKINDA

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan protokol kapsamında yeterli katılım olması durumunda Tıbbi cihazların muayene, kontrol ve kalibrasyonu ile ilgili olarak; Temel Teorik Eğitimi 27-28 Eylül 2019, X Işını Bileşenleri Uzmanlık Eğitimi 29-30 Eylül-01,06 Devamı

Nuri ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Enine Demet Faz Uzayı Ölçüm Düzeneği Tasarımı ve Optimizasyonu Anabilim Dalı: Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Danışmanı: Doç. Dr. Avni AKSOY Programı: Yüksek Lisans Tarih: 06/09/2019 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Enstitüsü Seminer Odası

Selime COŞKUN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Berilyum Oksit (BeO) Dozimetrelerde OSL Ölçüm Parametrelerinin Doz Cevap Özelliklerine Göre Optimizasyonu Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. POLYMERIS Programı: Yüksek Lisans Tarih: 05/09/2019 Saat: 12:00 Yer: Devamı

Fatma ÇAĞLIDABAKGİL Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: IAEA TRS 277 ve TRS 398 Protokollerinin Karşılaştırılması ve Radyoterapi Işınlamalarında Kullanılan 60Co Radyasyon Kalitesi İçin Su Fantomu ve Katı Fantom Arasında Transfer Faktörünün Belirlenmesi Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Eş Devamı

Miray BAŞDOĞAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Gamma Dose Rate Effects in TL and OSL of Various Luminescence Dosimetric Materials Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL Eş Danışmanı: Dr. George S. POLYMERIS Programı: Yüksek Lisans Tarih: 04/09/2019 Saat: 15:30 Devamı

Faruk ARSLAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Baş Boyun Radyoterapisinde Farklı Tedavi Teknikleri Kullanılarak Tedavi Planlamalarında Risk Altındaki Organların Alacağı Dozların Değerlendirilmesi Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. AYŞE KAŞKAŞ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 04/09/2019 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Devamı

Tuğba ÇELİK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Farklı Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı Dedeksiyonu ve Dedeksiyon Kuantum Etkinliği (DQE) Açısından Karşılaştırılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 03/09/2019 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Devamı

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği İntihal Tespit Programı Hakkında

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 16/2, 27/2 ve 35/2. maddeleri uyarınca, intihal tespit programına (TURNITIN) yüklenen lisansüstü tezlerin filtreleme seçenekleri hakkındaki karar ile ilgili olarak Ankara Üniversitesi Senato Karar Örneği 01/04/2019 tarihli 4594 sayılı kararı aşağıda verilmiştir. Ankara Üniversitesi Senato Devamı

Burcu Tuğba GÜL Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Binalarda Radon Gazı Konsantrasyonunun Ölçümü Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 07/08/2019 Saat: 10:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Enerji Teknolojileri Yaz Okulu (ETY-2019)

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğinde KOP (Konya Ovası Projesi) Üniversiteleri Birliği (UNİKOP) desteği ile düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan “Enerji Teknolojileri Yaz Okulu (ETY-2019)” kapsamında, yaz okullarının ilki “Yakıt Pili Teknolojileri” teması ile üniversitemizde 6-9 Ağustos 2019 tarihleri Devamı

4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu “Yaratıcı Fikirler Poster Sunumları” Etkinliği

Üniversite öğrencilerinin fikirlerine, projelerine yer vermek, değerlendirmek ve paylaşmak amacıyla Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu kapsamında Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin poster sunumlarına yer verilecektir. Detaylı Bilgi için: Beyas 2019 Sempozyumu

FCC Physics, Detectors and Accelerator Workshop

Akdeniz Üniversitesi ile Nükleer Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, CERN ve Türkiye Atom Enerji Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül 2019 tarihinde Antalya’da  “FCC Physics, Detectors and Accelerator Workshop” düzenlenecektir.  İlgili Ek Detaylı Bilgi için: http://aknam.akdeniz.edu.tr/fcc-workshop/

Mine ÖZGÜR Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Sahada Gama Spektrometrik Aktivite Ölçümü İçin HPGe Dedektörlerin 238U, 232Th, 40K İçeren Özel Bloklar Kullanılarak Kalibrasyonunun Yapılması ve Saha Ölçümüne Uygulaması  Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 02/08/2019 Devamı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

Medikal Fizik Doktora Programı 1-İbrahim DEMİREL 2-Sefer  BALCI   3-Yasin ERGİN   4-Nafiye Kaplan ERGİN 5-Okan ŞAR 6-Olgu GÜVENÇ 7-Ayda NASİB Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı 1-Osman UYGUN 2-Ayşenur ERAVCI 3-Dilruba BABÜROĞLU Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı (Özel Öğrenci) 1-Anıl Devamı

Süleyman ÖVÜÇ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Measurement of Uranium, Thorium and Potassium Activity Content in Beylikova-Sivrihisar Complex Ore Site And Estimation of Dose Rates to the Miners  Anabilim Dalı: Health Physics Master Program Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 25/07/2019 Saat: 10:00 Devamı

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır

2019-2020 Güz Dönemi Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları 2019-2020 Güz Dönemi Medikal Fizik Doktora ve Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programları Ön Kayıt Başvuru Koşulları 2019-2020 Güz Dönemi İngilizce Sağlık Fiziği (Health Physics) Programı Ön Kayıt Başvuru Koşulları Devamı

Aziz SAFİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Epoksi Esaslı Doku Eşdeğeri Fantomların Pediatrik Radyolojide Uygunluğunun İncelenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 24/06/2019 Saat: 15:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Onur ERDEM Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Anjiyografi Sisteminde Farklı Anjiyografik İncelemeler için Hasta ve Çalışan Dozlarının Belirlenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 24/06/2019 Saat: 16:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Oğuz AKDUMAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Toz ve Metalik Formdaki Numunelerin Temel Parametreler Yöntemi Kullanılarak EDXRF Spektroskopisi İle Kantitatif Analizi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 21/06/2019 Saat: 16:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Sefer BALCI Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 235U Zenginlik Tayininde Eş-Eksenli Grid Elektrotlu CdZnTe Dedektörlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Maskelenmiş Gama Spektrumlarının Çözümlenmesi için Algoritma Geliştirilmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 19/06/2019 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Devamı

Özel Öğrenci Ücretleri Hakkında

2019-2020 Eğitim öğretim yılı itibari ile özel öğrenci ücretleri değişmiştir. Ankara Üniversitesi Senatosunun almış olduğu ekteki karar neticesinde özel öğrenci statüsüne kabul edilen öğrencilerin kredi başına  100 TL ödemesine karar verilmiştir. Özel Öğrenci Ücreti 2019-2020

Seminer Sunumu Haftası

2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Güz Yarıyılında Seminer Sunumuna Katılmayan Öğrencilerimizin Listesi:        ADI SOYADI ALPTUĞ ÖZER YÜKSEL KEREM DURUER AZİZ SAFİ CANSU AKBAY EMİN YELTEPE ERDİ GÜNAY ESRA UYAR HAYATİ GÖKMEN TUĞÇE GÜRDAL KEREM DURUER MİNE ÖZGÜR OĞUZ AKDUMAN Devamı

2019 Yılı Staj Başvuru Duyurusu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde staj yapmak isteyen öğrenciler 15- 30 Nisan 2019 tarihleri arasında enstitüye müracaat edebilirler. Başvuru için Fizik Mühendisliği öğrencisi ve FZM 316 Nükleer Fizik dersini başarı ile tamamlamış olma koşulu aranmaktadır. Kabul edilen öğrenciler başvuru bitiminden itibaren bir Devamı

2018-2019 Akademik Takvimindeki Değişiklik Hakkında

Ankara Üniversitesi Senatosunun 04/06/2018 tarih ve 496/4276 sayılı kararı ile kabul edilen 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde 5 Nisan 2019 olarak belirlenen tatil gününün 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler nedeniyle 1 Nisan 2019 olarak değiştirilmesinin uygun görüldüğü Devamı

Mevlana ve Farabi Değişim Programları Hakkında

2019-2020 Akademik yılı için Mevlana Değişim Programı aday öğrenci başvuruları 04 Şubat 2019-01 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü’ne yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için; http://mevlana.ankara.edu.tr/?p=2380 Ankara Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar Devamı

II. Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Arkadaşlar, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrencileri tarafından 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında II. Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi  düzenlenecektir.  Nükleer bilimler konularının tamamını kapsayacak olan bu kongrede; nükleer enerji, radyasyon fiziği, reaktör fiziği, radyoterapi fiziği, hızlandırıcı Devamı

Tez Yazım Klavuzu Etik Yazısı Hakkında

Nükleer Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararınca, (Ek. 3.1.) ve (Ek. 3.2.) Etik ihlali yapılmadığına dair imza sayfası İngilizce ve Türkçe olarak tez yazım klavuzuna eklenmiş olup, bundan sonra yazılacak tezlere eklenmesi gerekmektedir. http://nukbilimler.ankara.edu.tr/tez-yazim-klavuzu/

2019 TESNAT SEMPOZYUMU HAKKINDA

Amasya Üniversitesi ile TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) iş birliğiyle düzenlenecek olan TESNAT 2019 (5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology ) 02-04 Mayıs 2019 tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.tesnat.org