2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları Hakkında

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Mevlana Değişim Programı aday öğrenci başvuruları 05 – 20 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü’ne yapılacaktır. Kontenjanlar için: http://mevlana.ankara.edu.tr/?page_id=303 Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar şu şekildedir: Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 olması Yüksek Devamı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora ve Yüksek Lisans Sınav Sonuçları

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Medikal Fizik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci 1-İsmail Fındıklı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler 1-Emrah Akşit 2-Merve Kayan 3-Burak Perçinler 4-Eylül Sena Atay 5-Ayşe Devamı

Araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonuçları

29/12/2017 Tarihli Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Ve Teknolojileri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Değerlendirme Sonuçları Sıra No: Adı Soyadı ALES ALES (%30) Y.DİL Y. DİL      (%10) LİS. NOTU LİSANS NOTU (%30) GİRİŞ SINAV NOTU GİRİŞ SINAV NOTU (%30) Devamı

Sasan GERANMAYEH Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Farklı Günlük Kullanılan Malzemelerin Dozimetrik Özelliklerinin Lüminesans Tekniklerle İncelenerek Retrospektif Dozimetri Sahasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Yapay Bir  Radyasyon Kazası Senaryosunda Etkin Organ Dozlarının Tayini Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: Devamı

Jean Monnet Bursu Hakkında

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finansa edilen Jean Monnet Bursu Devamı

ERASMUS Programı Hakkında

2018 döneminde Erasmus öğrenim, staj ve eğitim alma hareketliliklerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmayı planlayan öğrenciler ve personel için, AB Eğitim programları Koordinatörlüğünce yabancı dil seviye tespit sınavı düzenlenecektir. Sınav ilanı ve başvuru şartları erasmus.ankara.edu.tr adresinde yayınlanmış olup başvurular app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden yapılacaktır. İlgili Ek

FULBRIGHT Bursları

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitimlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde görmek isteyen öğrencilere ve mezunlara yönelik verilen Yüksek Lisans ve Doktora Bursları için son başvuru tarihi 9 Nisan 2018‘dir. Bursu Devamı

Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI Özel Şartlar: Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri, Medikal Fizik veya Sağlık Fiziği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Devamı

Emre YILMAZ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tomoterapi Cihazı İle Tedavi Edilen Baş Boyun Kanserli Hastaların Cilt Dozunun TLD İle Dozimetrik Olarak İncelenmesi Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 22/12/2017 Saat: Devamı

Burcu GERÇEK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  Radyoterapide Kullanılan Karbon Fiber Masanın Dozimetrik Etkileri Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 22/12/2017 Saat: 15:00 Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Senem ZÜMRÜT Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 226Ra, 152Eu İçeren Epoksi Matriksli Ve U, Th, K İçeren Selülöz Matriksli Marinelli Geometride Radyoaktif Kalibrasyon Kaynaklarının Hazırlanması ve Farklı Tip HPGe Dedektörlerle Karakterizasyonu Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Devamı

e-YDS Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında her ay, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan ÖSYM Elekronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılmaktadır. Devamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Staj Portalı Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ihracatımızın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik öğrencilerin ve yeni mezun gençlerin profesyonel hayata daha bilinçli bir başlangıç yapmaları ve hangi alanda çalışmak istediklerini keşfetmelerini sağlamak, firmaların ise aradığı niteliklere sahip geleceğin profesyonelleri olacak öğrencileri bulmalarına yardımcı olmak amacıyla Devamı

Erasmus+ 2018 Teklif Çağrısı Hakkında

Erasmus+ Programı 2018 Teklif Çağrısı AB Komisyonu tarafından yayımlanmış olup, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ‘nın aşağıdaki bağlantı adresinden erişilebilmektedir. İlgili ek: Erasmus+ 2018 Teklif Çağrısı

TOFEL IBT Sınavı

Abdullah Gül Üniversitesi TOEFL iBT sınavlarının yapıldığı merkezler arasına kabul edilmiştir. Sınavlar ile ilgili detaylar aşağıdaki ekte yer almaktadır.  TOEFL iBT Sınavı Ek1 TOEFL iBT Sınavı Ek2

Kaydı Silinen Öğrenciler Hakkında

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 45/c maddesi uyarınca kaydı silinen öğrencilerin, bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine mazeret beyanlarını da içeren bir dilekçeyle şahsen başvuruda bulunmaları ve en son yapılan kayıt işleminden sonraki tüm dönemler için harç borçlarını ödemeleri koşulu ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin Devamı

Başarı Burs Programı Hakkında

Belirli sayıda uluslararası öğrenciye Başbakanlık Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen “Başarı Burs Programı”nın başvuru sürecinin 19 Ekim 2017 itibariyle başladığı ve bahse konu programın ekli duyuru metnine “www.turkiyeburslari.gov.tr” adresinden ulaşılabilmektedir.  İlgili ilan: Başarı Bursu Programı

Recep Bora NARTTÜRK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Epoksi Esaslı Mamografik Görüntü Kalitesi Fantomu Geliştirilmesi ve Mamografik x-ışın Sistemleri ile Testlerinin Yapılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 10/11/2017 Saat: 11:00 Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi

Gizem GEDİK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Mamografi Görüntüleri Kullanılarak Glandülerite/Yağ Oranlarının Belirlenmesi ve Epoksi Esaslı Meme Dokusu Eşdeğer Fantomun X-Işın Spektroskopisi ile Karakterizasyonu Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Eş-Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem BİRGÜL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 10/11/2017 Devamı

Ayfer TEMÜR Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Mide Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi ve Volumetrik Ark Terapi Tedavi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: Devamı

Doktora Yeterlilik Sınav Tarihleri

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Medikal Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı yeterlilik Güz Dönemi yazılı ve mülakat sınavı 16 Ocak 2018 tarihinde Saat 10:00’da ; Bahar Dönemi yazılı ve mülakat sınavı 12 Haziran 2018 tarihinde Saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.     2017-2018 Yazılı ve Devamı

Katkı Payı ödemeleri IBAN numaraları

 Katkı Payı ücretleri TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (Vakıfbank) Maltepe Şubesine, aşağıdaki IBAN numaralı hesaplar aracılığı ile yapılması gerekmektedir.    Nükleer Bilimler Enstitüsü  Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü  YÜKSEK LİSANS:   IBAN:TR030001500158007305513372   IBAN:TR140001500158007305513271   DOKTORA:   IBAN:TR230001500158007305513885   IBAN:TR090001500158007305513458   ÖZEL ÖĞRENCİ: IBAN:TR420001500158007305513155 IBAN:TR420001500158007305513155  

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları Medikal Fizik Doktora ve Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programları Ön Kayıt Başvuru Koşulları İngilizce Sağlık Fiziği (Health Physics) Programı Ön Kayıt Başvuru Koşulu Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Programı Ön Kayıt Başvuru Devamı

Yalda ZEKRİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: MRG ile Beyin Tümörleri Tanısında Kullanılan Spin Yankı Görüntüleme Teknikleri için Uygun Parametrelerin Seçiminin Araştırılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 23/05/2017 Saat: 12:00 Devamı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora ve Yüksek-lisans sınav sonuçları

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Medikal Fizik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci 1-Emin YELTEPE 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Fiziği Tezli Yüksek lisans Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler 1-Faruk BAYKUT 2-Sümeyra MAVİŞ 3-Sultan ULAĞ 4-Musa AY 5-Hasan Kerem Devamı

Nükleer Bilimler Enstitüsü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Mülakat Sonuçları

SAĞLIK FİZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER  1-Fatma ÇAĞLIDABAKGİL 2-Demet ERGÜN ÖZEL ÖĞRENCİLER 1-SEDA ULUEKİLİ (İNGİLİZCE PROGRAM) 2-FARHAD NASSEHİ (İNGİLİZCE PROGRAM) 3-SERTAÇ DURMUŞ 4-SULTAN ULAĞ 5-FATMA GİZEM DEMİRBULUT   SAĞLIK FİZİĞİ (İNGİLİZCE) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER 1-Seyed Reza Devamı

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır

Medikal Fizik Anabilim Dalı, Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe), Başvuru Şartları   Medikal Fizik Anabilim Dalı, Ingilizce Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Health Physics), Başvuru Şartları   Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı, Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Tezli Yüksek Devamı

Hikmat OSMAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Birleşik Bilgisayarlı Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (SPECT/BT) ile Birleşik Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) Sistemlerinde Tomografik Görüntülere Sistem Yazılım Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Devamı

Lütfi ERGÜN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tanısal Radyolojide Kullanılan Panel Dedektörlerde Gürültü Analizi Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 24/07/2015 Saat: 10:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu

Staj Başvuru Duyurusu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde staj yapmak isteyen öğrenciler 20 Nisan 2015 tarihine kadar bir dilekçe (dilekçede telefon numarası, staj tarih aralığı ve gün sayısı belirtilmeli) ve bir adet transkript ile enstitüye müracaat edebilirler. Kabul edilen öğrenciler başvuru bitiminden itibaren bir hafta içerisinde açıklanacaktır.

Öğrenci İşleri Duyurusu

1.  2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar yarıyılı interaktif Kayıt yenileme işlemleri 03.02.2015 tarihinde başlayacaktır. 2. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt yenileme işlemi yapacak, program süresini dolduran ( Yüksek Lisans için 2 Yıl, Doktora/ Sanatta Yeterlilik için 4 yıl, Bütünleşik Devamı

2014-2015 Bahar Yarıyılında Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacaktır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA RETROSPEKTİF DOZİMETRE, RADYONÜKLİT METROLOJİSİ, RADYOKİMYA ve GÖRÜNTÜLEME ALANINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR   ÖN KAYIT KOŞULLARI: Müracaatların Enstitüye şahsen yapılması gerekmektedir. Mülakatlar(sözlü-yazılı) ve yabancı uyruklu öğrenciler için bilim sınavı ilgili Devamı

Ahmet GÜVEN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  Farklı Dijital Radyolojik Görüntüleme Sistemleri için Dedeksiyon Kuantum Etkinliği ve Efektif Dedeksiyon Kuantum Etkinliğinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı:Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 30/12/2014 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Devamı

Seminer Haftası

Enstitü Kurulumuzun 04.09.2014 tarihli toplantısında her dönem sonunda 1 hafta seminer haftası olarak belirlenip uygulanmasına ait almış olduğu karar doğrultusunda 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılından geçerli olmak üzere seminer sunumları haftası yapılacaktır.  Bu dönemde seminer verecek olan öğrenciler seminerlerini 19 – Devamı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi PTE Academic Test Merkezi Duyurusu

07 Ağustos 2014 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah yerleşkesinde kurulan PTE Academic Resmi Test Merkezi tarafından yapılan Pearson Test of English Academic (PTE Academic) sınavının YDS eşdeğerliliği bulunmaktadır. Bu sınav sonucunu lisansüstü programlara başvuru, akademik kadrolarda yükselme, İngilizce Hazırlık programlarından muafiyet Devamı

Arife İnci Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 40-100 kVp X-ışını Demet Kalitelerinde Borosilikat Cam ve Boroksit ile Kalsiyum Sülfat Yüklemeli Parafinin Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi ve Ön Kol veya Bacağı Temsil Eden bir Su Ekstremite Fantomu ile Karşılaştırılması Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Devamı

Lisansüstü Programlarına Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

2014-2015 Eğitim-Öğretim güz yarıyılı lisansüstü başvuruları https://obs.ankara.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden yapılacaktır. Başvuru internet üzerinden gerçekleştirildikten sonra, başvuru formunun bir çıktısı ile diğer başvuru evraklarınızı Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmeniz gerekmektedir. Lisansüstü programları başvuru şartları için tıklayınız.