Yalda ZEKRİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: MRG ile Beyin Tümörleri Tanısında Kullanılan Spin Yankı Görüntüleme Teknikleri için Uygun Parametrelerin Seçiminin Araştırılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 23/05/2017 Saat: 12:00 Devamı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora ve Yüksek-lisans sınav sonuçları

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Medikal Fizik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci 1-Emin YELTEPE 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Fiziği Tezli Yüksek lisans Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler 1-Faruk BAYKUT 2-Sümeyra MAVİŞ 3-Sultan ULAĞ 4-Musa AY 5-Hasan Kerem Devamı

Nükleer Bilimler Enstitüsü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Mülakat Sonuçları

SAĞLIK FİZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER  1-Fatma ÇAĞLIDABAKGİL 2-Demet ERGÜN ÖZEL ÖĞRENCİLER 1-SEDA ULUEKİLİ (İNGİLİZCE PROGRAM) 2-FARHAD NASSEHİ (İNGİLİZCE PROGRAM) 3-SERTAÇ DURMUŞ 4-SULTAN ULAĞ 5-FATMA GİZEM DEMİRBULUT   SAĞLIK FİZİĞİ (İNGİLİZCE) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER 1-Seyed Reza Devamı

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır

Medikal Fizik Anabilim Dalı, Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe), Başvuru Şartları   Medikal Fizik Anabilim Dalı, Ingilizce Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Health Physics), Başvuru Şartları   Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı, Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Tezli Yüksek Devamı

Hikmat OSMAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Birleşik Bilgisayarlı Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (SPECT/BT) ile Birleşik Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) Sistemlerinde Tomografik Görüntülere Sistem Yazılım Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Devamı

Lütfi ERGÜN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tanısal Radyolojide Kullanılan Panel Dedektörlerde Gürültü Analizi Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 24/07/2015 Saat: 10:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu

Staj Başvuru Duyurusu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde staj yapmak isteyen öğrenciler 20 Nisan 2015 tarihine kadar bir dilekçe (dilekçede telefon numarası, staj tarih aralığı ve gün sayısı belirtilmeli) ve bir adet transkript ile enstitüye müracaat edebilirler. Kabul edilen öğrenciler başvuru bitiminden itibaren bir hafta içerisinde açıklanacaktır.

Öğrenci İşleri Duyurusu

1.  2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar yarıyılı interaktif Kayıt yenileme işlemleri 03.02.2015 tarihinde başlayacaktır. 2. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt yenileme işlemi yapacak, program süresini dolduran ( Yüksek Lisans için 2 Yıl, Doktora/ Sanatta Yeterlilik için 4 yıl, Bütünleşik Devamı

2014-2015 Bahar Yarıyılında Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacaktır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA RETROSPEKTİF DOZİMETRE, RADYONÜKLİT METROLOJİSİ, RADYOKİMYA ve GÖRÜNTÜLEME ALANINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR   ÖN KAYIT KOŞULLARI: Müracaatların Enstitüye şahsen yapılması gerekmektedir. Mülakatlar(sözlü-yazılı) ve yabancı uyruklu öğrenciler için bilim sınavı ilgili Devamı

Ahmet GÜVEN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  Farklı Dijital Radyolojik Görüntüleme Sistemleri için Dedeksiyon Kuantum Etkinliği ve Efektif Dedeksiyon Kuantum Etkinliğinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı:Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 30/12/2014 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Devamı

Seminer Haftası

Enstitü Kurulumuzun 04.09.2014 tarihli toplantısında her dönem sonunda 1 hafta seminer haftası olarak belirlenip uygulanmasına ait almış olduğu karar doğrultusunda 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılından geçerli olmak üzere seminer sunumları haftası yapılacaktır.  Bu dönemde seminer verecek olan öğrenciler seminerlerini 19 – Devamı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi PTE Academic Test Merkezi Duyurusu

07 Ağustos 2014 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah yerleşkesinde kurulan PTE Academic Resmi Test Merkezi tarafından yapılan Pearson Test of English Academic (PTE Academic) sınavının YDS eşdeğerliliği bulunmaktadır. Bu sınav sonucunu lisansüstü programlara başvuru, akademik kadrolarda yükselme, İngilizce Hazırlık programlarından muafiyet Devamı

Arife İnci Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 40-100 kVp X-ışını Demet Kalitelerinde Borosilikat Cam ve Boroksit ile Kalsiyum Sülfat Yüklemeli Parafinin Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi ve Ön Kol veya Bacağı Temsil Eden bir Su Ekstremite Fantomu ile Karşılaştırılması Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Devamı

Lisansüstü Programlarına Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

2014-2015 Eğitim-Öğretim güz yarıyılı lisansüstü başvuruları https://obs.ankara.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden yapılacaktır. Başvuru internet üzerinden gerçekleştirildikten sonra, başvuru formunun bir çıktısı ile diğer başvuru evraklarınızı Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmeniz gerekmektedir. Lisansüstü programları başvuru şartları için tıklayınız.

Hayati Gökmen Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Binalarda Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan Seramik ve Mermer Örneklerinin EDXRF Yöntemiyle Kimyasal Bileşiminin Belirlenmesi ve Radyasyon Dozu Değerlendirmesi için  Gama Spektrometrik Yöntemle Radyoaktivite İçeriklerinin Ölçülmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk Devamı

Asuman Kolbaşı Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 241 Am-Be Nötron Alanında Epitermal Nötron Spektrum a-biçim Parametresinin 98 Mo, 55 Mn ve 197 Au Üçlü Monitör Yöntemiyle Belirlenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 17/06/2014 Devamı

Hayati GÖKMEN Seminer Sunumu

Seminer Adı: Binalarda Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan Seramik ve Mermer Örneklerinin Radyasyon Doz Değerlendirilmesi için Gama Spektrometrik Yöntem Anabilim Dalı: Medikal Fizik A.B.D. / Sağlık Fiziği Y.L. Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 30/05/2014 Saat: 16:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Devamı

Derslerin Final Tarihleri ve Saatleri

Dersin Adı: 101538 Radyasyondan Korunma Final Tarihi: 26 Mayıs 2014 Final Saati: 14:00 Dersin Adı: 101537 Radyasyon Fiziği Final Tarihi: 28 Mayıs 2014 Final Saati: 13:30 Dersin Adı: 101540 Manyetik Rezonans Görüntüleme I Final Tarihi: 30 Mayıs 2014 Final Saati: 09:30 Bütünleme Sınav Tarihi: 20 Haziran 2014 Bütünleme Sınav Devamı

Arife Soygüden İnci Seminer Sunumu

Seminer Adı: Radyolojik RQR Serisi X-Işını Demet Kalitesinde (40-100 kVp), Normal Cama Göre Borosilikat Camın ve Parafine Göre Boroksit ve Kalsiyum Sülfat Yüklü Parafinin Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik A.B.D. / Sağlık Fiziği Y.L. Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Devamı

Hikmet OSMAN Seminer Sunumu

Seminer Adı: PET/CT Sisteminde Tomografik Görüntü Kalitesine Sistem Donanım ve Yazılım Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 31/03/2014 Saat: 13:30 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu  

Taha ERDOĞAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tomoterapi ile tedavilerde hedef dozun farklı dozimetrik sistemler ile incelenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. A. Güneş TANIR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 24/03/2014 Saat: 13:30 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Staj Başvuru Duyurusu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde staj yapmak isteyen öğrenciler 31 Mart 2014 tarihine kadar enstitüye müracaat edebilirler.

Seminer Duyurusu

Luminescence applications in natural sciences and engineering  Dr. George S. Polymeris ( Institute of Nuclear Sciences, Ankara University, Ankara, Turkey )  17 Şubat 2014 Saat : 10:30 Nükleer Bilimler Enstitüsü  Abstract Luminescence, in both forms of thermoluminescence (TL) as well as Devamı

Elif ÜNAL Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Film-Ekran, Dijitize Film-Ekran ve Dijital Radyografi Sistemlerinde Hasta Dozu ile Görüntü Kalitesi Optimizasyonu Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Doğan BOR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 06/02/2014 Saat: 13:30 Yer: Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Mahmut Anıl USLU Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Bilgisayarlı Tomografide Meme Dozlarının Ölçülmesi ve Görüntü Kalitesi ile Birlikte Değerlendirilmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Doğan BOR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 06/02/2014 Saat: 14:30 Yer: Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Uzm.Asena YALÇIN Doktora Tez Savunması

Tez Önerisi Adı: PET/MRI Hibrid Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü   Kalitesini Bozan Bazu Fiziksel Faktörlerin Düzeltilmesi Öğrencinin Adı Soyadı: Asena YALÇIN Anabilim Dalı: Medikal Fizik Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLGAR Tez Önerisi Savunmasının Tarihi: 27/01/2014 Saati: 10.00 Yeri:Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Bütünleme Sınav Tarihleri

Ders Adı:Görüntüleme Teknikleri 1 Tarih: 22.01.2014 Saat: 10:00 Ders Adı: Radyasyon Fiziği Tarih: 22.01.2014 Saat: 13:30 Ders Adı: Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Tarih: 23.01.2014 Saat: 10:00 Ders Adı: Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş Tarih: 23.01.2014 Saat: 13:30 Ders Adı: Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı Tarih: 28.01.2014 Saat: 10:00 Ders Adı: Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Devamı

Taha ERDOĞAN Seminer Sunumu

Seminer Adı: Tomoterapi ile tedavilerde hedef dozun farklı dozimetrik sistemler ile incelenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. A. Güneş TANIR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 24/01/2014 Saat: 15:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Alptuğ Özer YÜKSEL Yüksek Lisans Tez Savunması

TEZ ADI  : URANYUM ZENGİNLİK ÖLÇER PRENSİBİNE GÖRE URANYUM MALZEMELERDE 235U ZENGİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNDE BELİRLİ BİR KAYNAK-DEDEKTÖR GEOMETRİSİNDE SOĞURUCU VE KOLİMATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI  : Alptuğ Özer YÜKSEL   ANABİLİM DALI : Medikal Fizik Anabilim Dalı/Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Devamı

Şölen ÇUBUKÇU Doktora Tez Önerisi Sunumu

Tezin Adı: Medikal X-Işını ile çalışılan yerlerde kullanılabilecek yeni zırhlama malzemelerinin birincil demet (40-150 kVp aralığında) transmisyon fonksiyonlarının belirlenmesi ve mamografik enerji aralığında (20-35 kVp) kullanılan doku eşdeğeri malzemelerin karışımından oluşan fantomların geliştirilmesi. Danışman: Prof.Dr.Haluk YÜCEL Tarih: 15.01.2014 Saat: 14:00

Enstitü Final Sınavları Tarih Duyurusu

Dersin Adı: Radyasyon Fiziği Sınav Tarihi: 7 Ocak 2014 Sınav Saati: 10.00 Dersin Adı: Radyobiyoloji Sınav Tarihi: 7 Ocak 2014 Sınav Saati: 13.30 Dersin Adı: İleri Nükleer Fizik Sınav Tarihi: 7 Ocak 2014 Sınav Saati: 09.30 Dersin Adı: Nükleer Elektronik 1 Devamı

Asuman KOLBAŞI Seminer Sunumu

Seminer Adı: 18 MV Linac Kullanılan Radyoterapi Işınlamalarında Nötron Kontaminasyonu Dozunun Foil Aktivasyonu Yöntemiyle Belirlenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 24/12/2013 Saat: 15:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Seminer Salonu Devamı