İYONLAŞTIRICI RADYASYON VE DOZİMETRİ YÖNTEMLERİ KIŞ OKULU

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler enstitüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümünün katkıları ile  10-14 Şubat 2014 tarihleri arasında  İyonlaştırıcı Radyasyon ve Dozimetri Yöntemleri Kış Okulu düzenleyecektir. Kış okuluna 25 öğrenci kabul edilecek ve kış okulunun Devamı