Devam Eden Projeler

  • H.Yücel (Yürütücü), “Nükleer Emniyet ve Nükleer Güvenlik Denetimi”, ABD Proje No: ABH67390004 (06.07.2016-Devam ediyor) (50,000 $)
  • H.Yücel (Yürütücü), “Ters-kuyulu kap sayım geometrisinde 226Ra, 152Eu içeren epoksi matriksli ve U,Th, K içeren selülöz matrisli radyoaktif kalibrasyon kaynaklarının hazırlanması ve HPGe dedektörlerle karakterizasyonu”, TÜBİTAK 1002 Proje No:116F308 (30.03.2016- Devam ediyor) (30,000 TL)
  • H.Yücel (Yürütücü),  “Mamografi Sistemlerinin Kalite Kontrollerinde Kullanılması Amacıyla Doku Eşdeğeri Fantom Geliştirilmesi ve X-Işını Spektroskopisi İle Karakterizasyonu”, TÜBİTAK 1003 Proje No: SBAG – 115S018, 10/2015-10/2017 (587,163 TL)
  • G. Ö. Çakal (Araştırmacı), “Bor Nitrür İle Kaplanmış Titanyum İmplantların Biyomekanik ve Histomorfometrik Olarak Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 1001 Proje No: SBAG – 114S391, 12/2014 – 06/2017 (252,590 TL)