Devam Eden Projeler

  • IAEA RER RER7009 Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques Yürütücü: Prof. Dr. Haluk Yücel 

 

 • TÜBİTAK 1001 Projesi (118S616), Brakiterapi Amaçlı Praseodim-142 Kaynağın Araştırma Reaktöründe Üretilmesi ve Yeni Geliştirilecek Göz ve Prostat Organ Spesifik Fantomlarda Verilen Doz Dağılımının Plastik Sintilatör ve Radyokromik Film Dozimetrik Tekniklerle İncelenmesi, (2018-2020), . Yürütücü: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

 

 • TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi (117F300), “Kuvarsta ısıtma, ışınlama ve ağartma işlemlerinin lüminesans sinyallerine etkisi ve EPR sinyalleri ile olası ilişkinin incelenmesi” . Yürütücü: Öğr. Gör. Şule KAYA KELEŞ

 

 • Sayısal Radyografi Sistemlerinde Çok Amaçlı Görüntü Kalitesi Fantomu Geliştirilmesi. TUBİTAK 1002 Projesi, Proje kodu: 117F294.  Yürütücü: Öğr. Gör. Asena YALÇIN, Araştırmacı: Doç. Dr. Turan OLĞAR. 

 

 • Osteomyelit Modelinde Bor Nitrür Kaplanmış İmplantların Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi  BAP-16916, 04/2018-04/2019 (30,000 TL) Araştırmacı: Doç. Dr. Gaye Özgür Çakal

 

 •  Nükleer Madde Karakterizasyonunda 235U İzotopik Bolluğunun HPGe ve CdZnTe Dedektörlü Gama Spektroskopisiyle Belirlenmesi (2017-2020), Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) tarafından desteklenen Koordineli Araştırma  Projesi (CRP), Proje kodu:  ABH67390007- J02012, Yürütücü: Prof. Dr. Haluk Yücel

 

 • Doğal Minerallerin Kristal Yapılarındaki Çok Derin Tuzakların Termal Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Sinyallerini Kullanarak Lüminesans Tarihlendirme Yaş Sınırlarının Genişletilmesi Ve Örnek Hazırlama Prosedürün Sadeleştirilmesi. TUBİTAK 1002 Projesi, Proje kodu: 117Y208. Devam ediyor, Yürütücü: Dr. Eren Şahiner, Araştırmacılar: Prof. Dr. Niyazi Meriç, Dr. Georgios.S. Polymeris. 

 

 •  Radyoterapide kullanılan yüksek enerjili elektronlarla yapılan meme kanseri ek tedavisinde alan dışındaki radyasyon dozunun lüminesans teknikler kullanılarak değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje kodu: 17B0204001 Başlama Tarihi: 03.07.2017, Devam ediyor, Yürütücü: Dr. Eren Şahiner, Araştırmacılar:Prof. Dr. Niyazi Meriç, Uzman Dr. Fatih Göksel, Serdar Şahin.

 

 • Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques, (2018-2019), Proje Kodu: RER2016005, Yürütücü: Prof. Dr. Haluk Yücel 

 

 • “Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Emniyet”, ABD Proje No: ABH67390004 (06.07.2016-Devam ediyor) (50,000 $), Yürütücü: Prof. Dr. Haluk Yücel