Devam Eden Projeler

  • H.Yücel (Yürütücü), “Method Development for HPGe and CdZnTe Detector Based Gamma Spectroscopic Determination of Isotopic Abundance in Nuclear Material Characterization”Projesi Nükleer Madde Karakterizasyonunda 235U İzotopik Bolluğunun HPGe ve CdZnTe Dedektörlü Gama Spektroskopisiyle Belirlenmesi (2017-2020),Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) tarafından desteklenen Koordineli Araştırma Projesi, Proje No: 2017ABH67380007 
  • H.Yücel (Yürütücü), “Nükleer Emniyet ve Nükleer Güvenlik Denetimi”, ABD Proje No: ABH67390004 (06.07.2016-Devam ediyor) (50,000 $)
  • H.Yücel (Yürütücü), “Ters-kuyulu kap sayım geometrisinde 226Ra, 152Eu içeren epoksi matriksli ve U,Th, K içeren selülöz matrisli radyoaktif kalibrasyon kaynaklarının hazırlanması ve HPGe dedektörlerle karakterizasyonu”, TÜBİTAK 1002 Proje No:116F308 (30.03.2016- Devam ediyor) (30,000 TL)
  • H.Yücel (Yürütücü),  “Mamografi Sistemlerinin Kalite Kontrollerinde Kullanılması Amacıyla Doku Eşdeğeri Fantom Geliştirilmesi ve X-Işını Spektroskopisi İle Karakterizasyonu”, TÜBİTAK 1003 Proje No: SBAG – 115S018, 10/2015-10/2017 (587,163 TL)
  • G. Ö. Çakal (Araştırmacı), “Bor Nitrür İle Kaplanmış Titanyum İmplantların Biyomekanik ve Histomorfometrik Olarak Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 1001 Proje No: SBAG – 114S391, 12/2014 – 06/2017 (252,590 TL)