Devam Eden Projeler

  • Doğal Minerallerin Kristal Yapılarındaki Çok Derin Tuzakların Termal Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Sinyallerini Kullanarak Lüminesans Tarihlendirme Yaş Sınırlarının Genişletilmesi Ve Örnek Hazırlama Prosedürün Sadeleştirilmesi. TUBİTAK 1002 Projesi, Proje kodu: 117Y208. Devam ediyor, Yürütücü: Dr. Eren Şahiner, Araştırmacılar: Prof. Dr. Niyazi Meriç, Dr. Georgios.S. Polymeris. 

 

  •  Radyoterapide kullanılan yüksek enerjili elektronlarla yapılan meme kanseri ek tedavisinde alan dışındaki radyasyon dozunun lüminesans teknikler kullanılarak değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje kodu: 17B0204001 Başlama Tarihi: 03.07.2017, Devam ediyor, Yürütücü: Dr. Eren Şahiner, Araştırmacılar:Prof. Dr. Niyazi Meriç, Uzman Dr. Fatih Göksel, Serdar Şahin.

 

  • H.Yücel (Yürütücü), RER2016005-Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques, (2018-2019).

 

  • H.Yücel (Yürütücü), “Method Development for HPGe and CdZnTe Detector Based Gamma Spectroscopic Determination of Isotopic Abundance in Nuclear Material Characterization”Projesi Nükleer Madde Karakterizasyonunda 235U İzotopik Bolluğunun HPGe ve CdZnTe Dedektörlü Gama Spektroskopisiyle Belirlenmesi (2017-2020),Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) tarafından desteklenen Koordineli Araştırma Projesi, Proje No: 2017ABH67380007.

 

  • H.Yücel (Yürütücü), “Nükleer Emniyet ve Nükleer Güvenlik Denetimi”, ABD Proje No: ABH67390004 (06.07.2016-Devam ediyor) (50,000 $).

 

  • H.Yücel (Yürütücü), “Ters-kuyulu kap sayım geometrisinde 226Ra, 152Eu içeren epoksi matriksli ve U,Th, K içeren selülöz matrisli radyoaktif kalibrasyon kaynaklarının hazırlanması ve HPGe dedektörlerle karakterizasyonu”, TÜBİTAK 1002 Proje No:116F308 (30.03.2016- Devam ediyor) (30,000 TL).

 

  • H.Yücel (Yürütücü),  “Mamografi Sistemlerinin Kalite Kontrollerinde Kullanılması Amacıyla Doku Eşdeğeri Fantom Geliştirilmesi ve X-Işını Spektroskopisi İle Karakterizasyonu”, TÜBİTAK 1003 Proje No: SBAG – 115S018, 10/2015-10/2017 (587,163 TL)