• S. SAFRAN(Project Counterpart), RER2020039 / RER0049 – Nükleer Teknolojilerin Sürdürülebilir Kullanımı için Öğretim Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi (Enhancing the Capacities of Educational Institutions for the Sustainable use of Nuclear Technologies)
  • H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü), ABH201667390004 – ABD Stanton Projesi Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Emniyet (2016-2019)
  • N.Meriç (Yürütücü), TUBITAK-214M014,“Development of Luminesecence (TL/OSL) dating: Applications to quaternary sediments and ceramics”, Morocco Project,  (2015-2016).
  • H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü),(ABH67390007-J02012) – Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) tarafından desteklenen Koordineli Araştırma Projesi (CRP), “Method Development for HPGe and CdZnTe Detector Based Gamma Spectroscopic Determination of Isotopic Abundance in Nuclear Material Characterization” Projesi, Nükleer Madde Karakterizasyonunda 235U İzotopik Bolluğunun HPGe ve CdZnTe Dedektörlü Gama Spektroskopisiyle Belirlenmesi, (2017-2022) Proje Yürütücüsü
  • H.YÜCEL(Project Counterpart) IAEA TC Project RER 7015- Enhancing Coastal Management in the Mediterranean, the Black Sea, Caspian Sea and the Aral Sea by Using Nuclear Analytical Techniques (2020-2023),  IAEA Coordinated Research Project.
  •  H.YÜCEL(Project Counterpart) IAEA RER RER7009 Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques(2018-2019)
  • AB SENTINEL Projesi (FP-6 012909) : Safety and Efficacy for new Techniques and Imaging using New Equipment to Support European Legislation. (2005-2007).
  •  Co-ordinated Research Project to Evaluate Quantitatively and Promote Patient Dose Reduction Approaches in Interventional Radiology. IAEA (2003-2005).