Engin AŞLAR Doktora Tez Savunması

Tez Adı: BeO dozimetrelerin TL, OSL ve ESR Teknikleri Arasında Korelasyonu ve Mamografi Sistemlerinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Doktora Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. POLYMERIS

Programı: Doktora

Tarih: 21/01/2020

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi