Enstitü Yönetim Kurulu

 

 

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

GÖREV TANIMI FORMU

 

 

 

Birim Adı : Enstitü Müdürlüğü
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
 

Personel

 

:

 

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri

 

 

  GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Enstitü Yönetim Kurulu, Müdürün Başkanlığında Enstitü Kurulunun üç yıl için seçeceği öğretim üyelerinden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Enstitü Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 

1. Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

2.  Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

3.  Enstitünün  yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4.  Enstitü Yönetiminin önerdiği ve yapılması gerekli  bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

  

BİLGİ KAYNAKLARI

 

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,

2. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu

3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

5. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

6. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

7. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükümünde Kararname

8. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

9. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar

10. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

11. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

12. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

13. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

14. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

15. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

16. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

17. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

18. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

19. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

20. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik