Esra ARIKAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Planlarında Farklı Dozimetri Sistemleri Kullanılarak Yapılan Hastaya Özel Kalite Kontrollerin Karşılaştırılması 

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe HİÇSÖNMEZ

Eş Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 09/09/2015

Saat: 15:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu