Gizem GEDİK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Mamografi Görüntüleri Kullanılarak Glandülerite/Yağ Oranlarının Belirlenmesi ve Epoksi Esaslı Meme Dokusu Eşdeğer Fantomun X-Işın Spektroskopisi ile Karakterizasyonu

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Eş-Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem BİRGÜL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 10/11/2017

Saat: 16:00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi