Hayati GÖKMEN Seminer Sunumu

Seminer Adı: Binalarda Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan Seramik ve Mermer Örneklerinin Radyasyon Doz Değerlendirilmesi için Gama Spektrometrik Yöntem

Anabilim Dalı: Medikal Fizik A.B.D. / Sağlık Fiziği Y.L. Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 30/05/2014

Saat: 16:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Seminer Salonu