Dersin Amacı :
Nötron fiziği ve reaktör fiziğindeki ileri düzey kavramları öğretmeyi amaçlar. Radyasyon kaynaklarından en önemlisi olan nötronun nükleer reaktörlerde üretimi, enerjisinin yavaşlatılması ve fisyonu ve kontrolü ile enerji üretiminde yararlanılmasındaki fiziksel mekanizmaları, reaktör teorilerinin öğrenilmesi ve güç üretimindeki nükleer santraların çalışma prensiplerini bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrencinin Kazanımları:
 Bu dersten alınan bilgi ve deneyim ile öğrenci, nötron kaynaklarının ve nötron üreten sitemlerinin kullanıldığı tesis ve yerlerde(lineer veya siklotron tipi hızlandırıcılar/araştırma reaktörleri, nükleer enerji santralleri ve diğer sanayideki uygulamalarda) uzman olarak çalışabilir. Öğrenci mezun olduğunda, nötron ölçüm bilimi ve nükleer mühendislik bilgisine sahip uzman personel olarak, nötronun üretildiği her türlü tesisde (lineer veya siklotron tipi hızlandırıcılar/araştırma reaktörleri), Medikal merkezlerdeki radyoterapi amaçlı kullanılan cihazların zırhlanmasında, nötron problarının kullanıldığı sanayi uygulamalarında, nötron jeneratörlerinin kullanıldığı yerlerde bilgilerini kullanabilecekleri gibi, Üniversitelerin nükleer araştırma laboratuarlarında ve gelecekte kurulması düşünülen Nükleer Güç Santralının zırhlama ve nötronik hesaplar, radyasyon ve nükleer güvenlik, nükleer yakıt yönetimi gibi tüm aşamalarında görev alabilir.
Dersin İçeriği

1 Nötron yavaşlatma mekanizmaları 
2 Nötron yavaşlatma mekanizmaları 
3 Nötron Çoğalımı   
4 Nötron Çoğalımı   
5 Nötron alanları teorisi
6 Nötron alanları teorisi
7 Kritik reaktör, homojen reaktörlerde kritiklik, tek gruplu tek bölge ve iki gruplu tek bölge ve iki bölge  difüzyon denklemiyle reaktör hesapları, heterojen reaktörler
8 Kritik reaktör, homojen reaktörlerde kritiklik, tek gruplu tek bölge ve iki gruplu tek bölge ve iki bölge  difüzyon denklemiyle reaktör hesapları, heterojen reaktörler
9 Nükleer Reaktörlerin zamana bağlı davranışı
10 Nükleer Reaktörlerin zamana bağlı davranışı
11 Nükleer reaktör sistemleri,  reaktör zırhlaması ve güvenliği
12 Nükleer reaktör sistemleri,  reaktör zırhlaması ve güvenliği
13 Nükleer Reaktörlerin Yakıt Çevrimi
14 Nükleer Reaktörlerin Yakıt Çevrimi