(Nükleer Forensics)

Sertifikalı

60 saat ve sınavlı

25 – 30 Kasım 2013 Pazartesi – Cumartesi

iletişim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

Ankara Üniversitesi  Nükleer Bilimler Enstitüsü & Adli Bilimciler Derneği

Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. Niyazi Meriç

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı

Prof.Dr.Haluk Yücel

Adli Bilimlere Giriş. 3 Saat
Ölüm, Ölüm Sonrası Değişiklikler 1
Kesici, Delici, Ezici Alet Yaraları 2
Ateşli Silah Yaraları  1
Radyasyon Zararının Adli Raporlanması 2
Kimyasal Biyolojik Silahlar 2
Nükleer  Kirlenmede Olay Yeri İnceleme 2
Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi 1
Radyolojik Silahlar 2
Zırh Delici Mermiler (Fakirleştirilmiş Uranyum içeren) 2
Radyolojik Silah , Nükleer ,  Radyasyon Yaraları Yaraları 2
Nükleer Yaralanma ve Maruziyette Otopsi 1
Radyasyon Dozu, Doz Birimleri, Dozimetre   1
Radyolojik Tarihlendirme Yöntemleri 2
Kişisel Radyasyon Doz Ölçüm Cihazları ve Teknikleri 1 saat
Nükleer Adli Bilimlerin Kapsamı ve İnceleme Konuları  1
İyonlaştırıcı Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü – Teorik Konular 2
Kirli Bombalar ve Nükleer Silahlar  1
Nükleer sahtecilik: Kırmızı Cıva Olayı, Sıvı Sezyumla Orman Yangınları   1
İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma Yöntemleri ve  Zırhlama Kuralları  1
Nükleer  Kazalar – Radyasyon Kazaları  1
Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri- Alanda  ve Laboratuarda  Doz Ölçümleri –  6
Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri -Gama radyonüklit ölçmeleri-Gama spektrometrik yöntemle 235U zenginleştirme derecesinin  tayini – Laboratuar Uygulaması  2
Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri-  210Po, 241Am alfa spektrometrik ölçümler- Laboratuar Uygulaması  (NBE, 3 saat)
Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri-  Sularda 241Am, 90Sr LSC spektrometrik ölçümler- Laboratuar Uygulaması  2
KBRN-E Yasal Düzenlemeler ve Gümrük  2
Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Silahların yayılmasının Önlenmesi Anlaşması-Nükleer Mevzuat  1
Radyasyon Sızıntısı ve Nükleer Saldırılarda İlk Yardım ve Acil Müdahale  3
Acil Durum Planları 1
Nükleer Kirlilik 2
Nükleer Tıbbi Atıkların İmhası 2
Nükleer Terörizm 2
Nükleer Korku , Kimyasal Biyolojik Panik 2
Genel Değerlendirme ve Sertifika sınavı
 
Kurs Kisi Basi 850 TL Bagis Karsiliginda Verilecektir.
 
Hesap Numarası
Adli Bilimciler Derneği Türkiye Is Bankası IBAN No:
TR19 0006 4000 0014 3650 0163 03 .
(Lutfen:Aciklamaya Nukleer Adli Bilimler Kursu bilgisini yazdirin)
Bagis yatiranlarin asagidaki email adresine dekontlarinin elektronik kopyasini gondermeleri rica olunur.
Iletisim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com
www.twitter.com/adlibilimciler