Uygulamalı Nükleer Adli Bilimler Kursu Kasım 2013

(Nükleer Forensics)

Sertifikalı

60 saat ve sınavlı

25 – 30 Kasım 2013 Pazartesi – Cumartesi

iletişim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

Ankara Üniversitesi  Nükleer Bilimler Enstitüsü & Adli Bilimciler Derneği

Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. Niyazi Meriç

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı

Prof.Dr.Haluk Yücel

Adli Bilimlere Giriş. 3 Saat

Ölüm, Ölüm Sonrası Değişiklikler 1

Kesici, Delici, Ezici Alet Yaraları 2

Ateşli Silah Yaraları  1

Radyasyon Zararının Adli Raporlanması 2

Kimyasal Biyolojik Silahlar 2

Nükleer  Kirlenmede Olay Yeri İnceleme 2

Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi 1

Radyolojik Silahlar 2

Zırh Delici Mermiler (Fakirleştirilmiş Uranyum içeren) 2

Radyolojik Silah , Nükleer ,  Radyasyon Yaraları Yaraları 2

Nükleer Yaralanma ve Maruziyette Otopsi 1

Radyasyon Dozu, Doz Birimleri, Dozimetre   1

Radyolojik Tarihlendirme Yöntemleri 2

Kişisel Radyasyon Doz Ölçüm Cihazları ve Teknikleri 1 saat

Nükleer Adli Bilimlerin Kapsamı ve İnceleme Konuları  1

İyonlaştırıcı Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü – Teorik Konular 2

Kirli Bombalar ve Nükleer Silahlar  1

Nükleer sahtecilik: Kırmızı Cıva Olayı, Sıvı Sezyumla Orman Yangınları   1

İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma Yöntemleri ve  Zırhlama Kuralları  1

Nükleer  Kazalar – Radyasyon Kazaları  1

Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri- Alanda  ve Laboratuarda  Doz Ölçümleri –  6

Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri -Gama radyonüklit ölçmeleri-Gama spektrometrik yöntemle 235U zenginleştirme derecesinin  tayini – Laboratuar Uygulaması  2

Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri-  210Po, 241Am alfa spektrometrik ölçümler- Laboratuar Uygulaması  (NBE, 3 saat)

Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri-  Sularda 241Am, 90Sr LSC spektrometrik ölçümler- Laboratuar Uygulaması  2

KBRN-E Yasal Düzenlemeler ve Gümrük  2

Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Silahların yayılmasının Önlenmesi Anlaşması-Nükleer Mevzuat  1

Radyasyon Sızıntısı ve Nükleer Saldırılarda İlk Yardım ve Acil Müdahale  3

Acil Durum Planları 1

Nükleer Kirlilik 2

Nükleer Tıbbi Atıkların İmhası 2

Nükleer Terörizm 2

Nükleer Korku , Kimyasal Biyolojik Panik 2

Genel Değerlendirme ve Sertifika sınavı

 

Kurs Kisi Basi 850 TL Bagis Karsiliginda Verilecektir.

 

Hesap Numarası

Adli Bilimciler Derneği Türkiye Is Bankası IBAN No:

TR19 0006 4000 0014 3650 0163 03 .

(Lutfen:Aciklamaya Nukleer Adli Bilimler Kursu bilgisini yazdirin)

Bagis yatiranlarin asagidaki email adresine dekontlarinin elektronik kopyasini gondermeleri rica olunur.

Iletisim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

www.twitter.com/adlibilimciler