Nükleer Adli Bilimler Kursu

(Nükleer Forensics)

Sertifikalı

60 saat ve sınavlı

9-10 , 16-17 ve 23-24 Şubat 2013 Cumartesi – Pazar Ankara

iletişim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

Ankara Üniversitesi  Nükleer Bilimler Enstitüsü & Adli Bilimciler Derneği

Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. Niyazi Meriç

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı

Prof.Dr.Haluk Yücel

Adli Bilimlere Giriş. 3 Saat

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D

Ölüm, Ölüm Sonrası Değişiklikler 1

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D

Kesici, Delici, Ezici Alet Yaraları 2

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D

Ateşli Silah Yaraları  1

Doç.Dr.Gürol Cantürk  Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D

Radyasyon Zararının Adli Raporlanması 2

Doç.Dr.Gürol Cantürk  Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D

Kimyasal Biyolojik Silahlar 2

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D

Nükleer  Kirlenmede Olay Yeri İnceleme 2

Dr.Ercan Seyhan Jandarma Okullar Komutanlığı

Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi 1

Dr.Yeşim Doğan Alakoç Ankara Üniv. Biyoteknoloji Enstitüsü

Radyolojik Silahlar 2

Dr.Ercan Seyhan Jandarma Okullar Komutanlığı

Zırh Delici Mermiler (Fakirleştirilmiş Uranyum içeren) 2

Dr.Ercan Seyhan  Jandarma Okullar Komutanlığı

Radyolojik Silah , Nükleer ,  Radyasyon Yaraları Yaraları 2

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D

Nükleer Yaralanma ve Maruziyette Otopsi 1

Doç.Dr.Gürol Cantürk Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D

Radyasyon Dozu, Doz Birimleri, Dozimetre   1

Doç. Dr. Niyazi Meriç Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Radyoaktif Tarihlendirme Yöntemleri 2

Doç. Dr. Niyazi Meriç Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Kişisel Radyasyon Doz Ölçüm Cihazları ve Teknikleri 1 saat

Şölen ÇUBUKÇU Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Adli Bilimlerin Kapsamı ve İnceleme Konuları  1

Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

İyonlaştırıcı Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü – Teorik Konular 2

Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Kirli Bombalar ve Nükleer Silahlar  1

Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer sahtecilik: Kırmızı Cıva Olayı, Sıvı Sezyumla Orman Yangınları   1

Prof. Dr. Haluk YÜCEL

İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma Yöntemleri ve  Zırhlama Kuralları  1

Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer  Kazalar – Radyasyon Kazaları  1

Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri- Alanda  ve Laboratuarda  Doz Ölçümleri –  6

Prof. Dr. Haluk YÜCEL –Yrd. Doç. Dr. Gaye  ÇAKAL- Şölen ÇUBUKÇU- Asena YALÇIN – Emre GÜLLÜOĞLU-Aytaç BARIŞ-Alptuğ Özer YÜKSEL-Rufiyet KURT  Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri -Gama radyonüklit ölçmeleri-Gama spektrometrik yöntemle 235U zenginleştirme derecesinin  tayini – Laboratuar Uygulaması  2

Prof. Dr. Haluk YÜCEL –Alptuğ Özer YÜKSEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri-  210Po, 241Am alfa spektrometrik ölçümler- Laboratuar Uygulaması  (NBE, 3 saat)

Prof. Dr. Haluk YÜCEL –Yrd. Doç. Dr. Gaye  ÇAKAL- -Rufiyet KURT Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri-  Sularda 241Am, 90Sr LSC spektrometrik ölçümler- Laboratuar Uygulaması  2

Prof. Dr. Haluk YÜCEL –Yrd. Doç. Dr. Gaye  ÇAKAL- -Rufiyet KURT Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

KBRN-E Yasal Düzenlemeler ve Gümrük  2

Av.Devrim Karakülah Adli Bilimciler Derneği

Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Silahların yayılmasının Önlenmesi Anlaşması-Nükleer Mevzuat  1

Funda Eker TAEK

Radyasyon Sızıntısı ve Nükleer Saldırılarda İlk Yardım ve Acil Müdahale  3

Tbp.Alb.Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz GATA

Acil Durum Planları 1

Dr. Halil Demirel TAEK

Nükleer Kirlilik 2

Prof.Dr. Recep Akdur Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı  A.D

Nükleer Tıbbi Atıkların İmhası 2

Kamil Gündüz E.T.K.B

Nükleer Terörizm 2

Dr.Ercan Seyhan Jandarma Okullar Komutanlığı

Nükleer Korku , Kimyasal Biyolojik Panik 2

Prof.Dr.Yıldırım Beyatlı Doğan  Ankara Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri  A.D

Genel Değerlendirme ve Sertifika sınavı

Kursa Tüm Sağlıkçılar, Medikal Fizikçiler, Adli Bilimciler , Olay Yeri İnceleme Uzmanları Katılabilir.

Kurs Kisi Basi 850 TL Bagis Karsiliginda Verilecektir.

 

Hesap Numarası

Adli Bilimciler Derneği Türkiye Is Bankası IBAN No:

TR19 0006 4000 0014 3650 0163 03 .

 

(Lutfen:Aciklamaya Nukleer Adli Bilimler Kursu bilgisini yazdirin)

 

Bagis yatiranlarin asagidaki email adresine dekontlarinin elektronik kopyasini gondermeleri rica olunur.

Iletisim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

www.twitter.com/adlibilimciler