Nükleer Adli Bilimler Kursu

(Nükleer Forensics)

Sertifikalı

60 saat ve sınavlı

9-10 , 16-17 ve 23-24 Şubat 2013 Cumartesi – Pazar Ankara

iletişim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

Ankara Üniversitesi  Nükleer Bilimler Enstitüsü & Adli Bilimciler Derneği

Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. Niyazi Meriç

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı

Prof.Dr.Haluk Yücel

Adli Bilimlere Giriş. 3 Saat
Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Ölüm, Ölüm Sonrası Değişiklikler 1
Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Kesici, Delici, Ezici Alet Yaraları 2
Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Ateşli Silah Yaraları  1
Doç.Dr.Gürol Cantürk  Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Radyasyon Zararının Adli Raporlanması 2
Doç.Dr.Gürol Cantürk  Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Kimyasal Biyolojik Silahlar 2
Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Nükleer  Kirlenmede Olay Yeri İnceleme 2
Dr.Ercan Seyhan Jandarma Okullar Komutanlığı
Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi 1
Dr.Yeşim Doğan Alakoç Ankara Üniv. Biyoteknoloji Enstitüsü
Radyolojik Silahlar 2
Dr.Ercan Seyhan Jandarma Okullar Komutanlığı
Zırh Delici Mermiler (Fakirleştirilmiş Uranyum içeren) 2
Dr.Ercan Seyhan  Jandarma Okullar Komutanlığı
Radyolojik Silah , Nükleer ,  Radyasyon Yaraları Yaraları 2
Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Nükleer Yaralanma ve Maruziyette Otopsi 1
Doç.Dr.Gürol Cantürk Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Radyasyon Dozu, Doz Birimleri, Dozimetre   1
Doç. Dr. Niyazi Meriç Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Radyoaktif Tarihlendirme Yöntemleri 2
Doç. Dr. Niyazi Meriç Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Kişisel Radyasyon Doz Ölçüm Cihazları ve Teknikleri 1 saat
Şölen ÇUBUKÇU Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Nükleer Adli Bilimlerin Kapsamı ve İnceleme Konuları  1
Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
İyonlaştırıcı Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü – Teorik Konular 2
Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Kirli Bombalar ve Nükleer Silahlar  1
Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Nükleer sahtecilik: Kırmızı Cıva Olayı, Sıvı Sezyumla Orman Yangınları   1
Prof. Dr. Haluk YÜCEL
İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma Yöntemleri ve  Zırhlama Kuralları  1
Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Nükleer  Kazalar – Radyasyon Kazaları  1
Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri- Alanda  ve Laboratuarda  Doz Ölçümleri –  6
Prof. Dr. Haluk YÜCEL –Yrd. Doç. Dr. Gaye  ÇAKAL- Şölen ÇUBUKÇU- Asena YALÇIN – Emre GÜLLÜOĞLU-Aytaç BARIŞ-Alptuğ Özer YÜKSEL-Rufiyet KURT  Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri -Gama radyonüklit ölçmeleri-Gama spektrometrik yöntemle 235U zenginleştirme derecesinin  tayini – Laboratuar Uygulaması  2
Prof. Dr. Haluk YÜCEL –Alptuğ Özer YÜKSEL Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri-  210Po, 241Am alfa spektrometrik ölçümler- Laboratuar Uygulaması  (NBE, 3 saat)
Prof. Dr. Haluk YÜCEL –Yrd. Doç. Dr. Gaye  ÇAKAL- -Rufiyet KURT Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Nükleer Adli Bilimlerde Radyometrik Analiz Yöntemleri-  Sularda 241Am, 90Sr LSC spektrometrik ölçümler- Laboratuar Uygulaması  2
Prof. Dr. Haluk YÜCEL –Yrd. Doç. Dr. Gaye  ÇAKAL- -Rufiyet KURT Ankara Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü
KBRN-E Yasal Düzenlemeler ve Gümrük  2
Av.Devrim Karakülah Adli Bilimciler Derneği
Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Silahların yayılmasının Önlenmesi Anlaşması-Nükleer Mevzuat  1
Funda Eker TAEK
Radyasyon Sızıntısı ve Nükleer Saldırılarda İlk Yardım ve Acil Müdahale  3
Tbp.Alb.Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz GATA
Acil Durum Planları 1
Dr. Halil Demirel TAEK
Nükleer Kirlilik 2
Prof.Dr. Recep Akdur Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı  A.D
Nükleer Tıbbi Atıkların İmhası 2
Kamil Gündüz E.T.K.B
Nükleer Terörizm 2
Dr.Ercan Seyhan Jandarma Okullar Komutanlığı
Nükleer Korku , Kimyasal Biyolojik Panik 2
Prof.Dr.Yıldırım Beyatlı Doğan  Ankara Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri  A.D
Genel Değerlendirme ve Sertifika sınavı
Kursa Tüm Sağlıkçılar, Medikal Fizikçiler, Adli Bilimciler , Olay Yeri İnceleme Uzmanları Katılabilir.
Kurs Kisi Basi 850 TL Bagis Karsiliginda Verilecektir.
 
Hesap Numarası
Adli Bilimciler Derneği Türkiye Is Bankası IBAN No:
TR19 0006 4000 0014 3650 0163 03 .
 
(Lutfen:Aciklamaya Nukleer Adli Bilimler Kursu bilgisini yazdirin)
 
Bagis yatiranlarin asagidaki email adresine dekontlarinin elektronik kopyasini gondermeleri rica olunur.
Iletisim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com
www.twitter.com/adlibilimciler