Ramiser TANRISEVEN’in Tez Savunması

Tez Adı: Radyoterapide 6MV Foton Enerjisinde PBC ve AAA Algoritmaların Dozimetrik Açıdan karşılaştırılması.

Danışmanı: Doç. Dr. Bahar DİRİCAN

Tez savunma Tarihi: 18/07/2013

Tez Savunma Saati: 13.30

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü