Recep Bora NARTTÜRK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Epoksi Esaslı Mamografik Görüntü Kalitesi Fantomu Geliştirilmesi ve Mamografik x-ışın Sistemleri ile Testlerinin Yapılması

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 10/11/2017

Saat: 11:00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi