Sağlık Fiziği Doktora Programı Başvuru Koşulları

Gerekli Evraklar

  • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi.
  • Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (4 katsayısı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan eşdeğeri olmalı)
  • Yabancı Dil Belgesi (YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir.
  • ALES (Sayısal) en az  ≥70 olmalıdır.
  • 1 adet fotoğraf
  • Aday Başvuru Giriş formu
  • Nüfus Cüzdanı örneği

 

Değerlendirme

Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.Belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adaylara belgeleri iade edilmeyecektir.