Medikal Fizik Doktora Programı Gerekli Evraklar

 • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi.
 • Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (4 katsayısı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan eşdeğeri olmalı)
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir.
 • ALES (Sayısal) en az  ≥70 olmalıdır.
 • 1 adet fotoğraf
 • Aday Başvuru Giriş formu
 • Nüfus Cüzdanı örneği veya fotokopisi

 
Yabancı Dil : 

 1. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:

 

Sınav Türü Yüksek Lisans Doktora Geçerlilik Süresi
YDS 50 55 5 Yıl
Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS) 50 55 5 Yıl
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) 50 55 5 Yıl
Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavından 50  

 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER :

 • Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet).
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği).
 • ALES / Belgesi (son iki yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler.
 • Yüksek Lisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yılda TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı C1 düzeyinde başarmaları ve Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe yeterlilik sonuç belgesi (Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez), Lisansını Türkiyede tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler Türk öğrencilerinin Yabancı Dil koşullarına tabidirler.
 • Doktora programı için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi ve ayrıca anadilleri dışında (İngilizce, Fransızca ve Almanca) ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan alındığını gösteren belge (Ayrıca TOEFL ve benzeri uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu’nca öğrenci tarafından verilecek bir dilekçe ile değerlendirmeye alınacaktır).
 • 2 adet fotoğraf
 • Kimlik Belgesi fotokopisi veya örneği.
 • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.

 
DİĞER KOŞULLAR 

 1. Lisansüstü programlara başvuru koşullarında Ankara dışında bulunan Üniversitelerde görevli öğretim elemanları başvuracakları lisansüstü program süresi boyunca Enstitüde laboratuvar çalışmalarına katılabilmek  için haftada en az iki tam gün kurumlarından izin belgesi getirmesi gerekmektedir.
 2. b)Başvuru belgeleri Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilecek olup, onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. c) Başvuru sırasında, adayların belgelerin asıllarının da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 
Değerlendirme
Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun % 30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
BAŞVURU ADRESİ:   
Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampusü Yerleşkesi
Beşevler/ANKARA
Tel: 212 85 77 /2705-2706
Fax: 215 3307
E-mail: nukbile@ankara.edu.tr
Web: www.nukbilimler.ankara.edu.tr