Adı-Soyadı Seminer Başlığı
Faruk Baykut NÜKLEER TIP UYGULAMALARI VE
OLASI RADYASYON KAZALARI, KAZA
SIRASINDA VE SONRASINDA
YAPILACAK İŞLEMLER
Ömer Faruk Elçim TARLA Tesisi μTCA Tabanlı
Dijital LLRF Kontrol Sistemi
Selen Niğdelioğlu PLASTİK SİNTİLATÖRLER ve ALGIÇLARDA
KULLANIMI
Selin SAATCI SİLİKON FOTOÇOĞALTICI SİSTEMLER – SiPM
Tuğçe SARİ RADYOAKTİF KAYNAKLARIN GÜVENLİ
TAŞINMASI
Merve KAYAN BRAKİTERAPİ UYGULAMALARI
VE KULLANILAN KAYNAKLAR
Musa AY KARDİYOLOJİ İNCELEMELERİNDE HASTA VE PERSONEL DOZUNUN BELİRLENMESİ
Melis YILDIZ MR CİHAZLARINDA GÖRÜNTÜ OLUŞUMUNU SAĞLAYAN GRADYANLARIN İŞLEYİSİ
Hasan Kerem UZUN DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİNDE ORTALAMA GLANDÜLER DOKU DOZUNUN BELİRLENMESİ
Emin YELTEPE DİJİTAL SİNYAL İŞLEME VE DİJİTAL
SPEKTROSKOPİ
Alper BAŞ FLOROSKOPİ SİSTEMLERİ
Hasan Kerem UZUN DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİNDE ORTALAMA GLANDÜLER DOKU DOZUNUN BELİRLENMESİ
Emin YELTEPE DİJİTAL SİNYAL İŞLEME VE DİJİTAL
SPEKTROSKOPİ
Alper BAŞ FLOROSKOPİ SİSTEMLERİ
ÇAĞAN HAKAN ÖZTOPRAK BOR NITRÜR’ÜN DOZIMETRIK ÖZELLIKLERININ İNCELENMESİ
AYŞE DOKUZ HATİPOĞLU NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERINDE MEYDANA GELEBILECEK ACIL DURUMLARDA HALKIN MARUZ KALABILECEĞI RADYASYON DOZLARININ ATMOSFERIK DAĞILIM MODELI KULLANILARAK DEĞERLENDIRILMESI
CAN GÜNEŞ FANTOM ÜZERINDE BT KULLANILARAK RADYO-YOĞUNLUK BELIRLEMEDE TEKNIK PARAMETRELERIN İNCELENMESI
MERVE AZE DIRIK HIPOTETIK (KAVRAMSAL) BIR NÜKLEER TESISTE FIZIKSEL KORUNMA ÖNLEMLERIN İNCELENMESI
TUĞÇE KAVALCI BRAKITERAPI UYGULAMALARI VE KULLANILAN RADYOIZOTOP KAYNAKLARI
ŞENOL DEMİRBİLEK BILGISAYARLI TEK FOTON EMISYON TOMOGRAFISI (SPECT)
GÜL BAYRAMIYE ÖZMEN İNSAN KANININ DOZIMETRE OLARAK KULLANILABILIRLIĞININ EPR YÖNTEMIYLE ARAŞTARILMASI
JALIL PAZHUHISH TERMOLÜMINESANS DOZIMETRE ÜRETIM TEKNIKLERI VE KALIBRASYON KATSAYILARININ HESAPLANMASI
GÖKBERK ÜNAL PVT (POLIVINYL TOLUENE) PLASTIK SINTILATÖR ESASLI RADYASYON PORTAL MONITÖRLERI, KULLANIM ALANLARI VE GÜNCEL GELIŞMELER
DILRUBA BABÜROĞLU GAMA KAMERA KABUL VE KALITE KONTROL TESTLERI
AYŞENUR ERAVCI RADYOKIMYASAL AYIRMA YÖNTEMI OLARAK ADSORPSIYON
OSMAN UYGUN SULARDAKI KURŞUN KIRLILIĞININ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI VE KIRLILIĞIN GIDERILMESINDE KULLANILAN YÖNTEMLER
KUTLU KAĞAN ŞAHBAZ PARÇACIK DEDEKTÖRLERI AKTIF ORTAM MALZEMELERININ RADYASYON HASARI VE İYILEŞTIRME MEKANIZMALARI
MEHMET TOSUN RPC DETEKTÖRLERI VE DETEKTÖR GELIŞTIRME FAALIYETLERI
BARIŞ KAPLAN LÜMİNESANS DOZİMETRELERDE ELDE EDİLEBİLEN EN DÜŞÜK DOZ DEĞERLERİ VE SAĞLIK FİZİĞİNDE OLASI UYGULAMALARI
AYŞEN BARUT  4. NESİL NÜKLEER REAKTÖRLERDEN ERİYİK TUZ REAKTÖRLERİ
SÜMEYRA CAN MEDIKAL FIZIKTE MONTE CARLO YÖNTEMI
İSMAIL FINDIKLI BILGISAYARLI TOMOGRAFIDE GÖRÜNTÜ KALITESI VE DOZ AZALTIM TEKNIKLERI
ŞEMSI GÜL DEMİR TOKER NÜKLEER TIP UYGULAMALARINDA İNTERNAL DOZIMETRI
SENEM ZÜMRÜT TERANOSTIK RADYAFARMASÖTIKLERIN UYGULAMASINDAKI YENI GELIŞMELER
OLGU GÜVENÇ HODGKIN LENFOMA TANISI KONULMUŞ HASTALARDA ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPI, VMAT (SINGLEARC), BUTTERFLY VMAT (MULTIPLEARC) TEKNIKLERININ DOZIMETRIK KARŞILAŞTIRMASI
GIZEM GEDİK SOL MEME RADYOTERAPISINDE RPM YÖNTEMI ILE TEDAVININ KRITIK ORGAN DOZLARINA ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI
NAFIYE KAPLAN ERGİN ÇOCUK KRANIYOSPINAL IŞINLAMALARDA; FARKLI CIHAZ VE TEDAVI TEKNIKLERININ DOZIMETRIK KARŞILAŞTIRILMASI
YASIN ERGİN NAZOFARENKS KANSERINDE; HELICAL TOMOTERAPI (HI-ART) VE VOLÜMETRIK AYARLI ARK TERAPI (VMAT) TEDAVI TEKNIKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI
OKAN ŞAR AUGER ELEKTRON TEDAVI: FIZIĞI VE UYGULAMA ALANLARI
İBRAHIM DEMİREL LABR3 VE CEBR3 SİNTİLASYON DEDEKTÖRLERİNİN VE DEDEKTÖR TEKNOLOJILERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
AYDA NASIB RADYUMUN RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA KULLANIMI
MIRAY BAŞDOĞAN TL DOZIMETRELERININ ÖZELLIKLERI VE IYONLAŞTIRICI RADYASYON ÖLÇÜMLERINDE KULLANILABILIRLIĞI
ASLI BOZKURT TI NO MO EVRE LARENKS KANSER TEDAVILERI KONFORMAL RADYOTERAPI, YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPI(YART) VE VOLUMETRIK AYARLI ARKTERAPI (VMAT) PLANLARININ DOZIMETRIK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
SERDAR ŞAHİN RADYOTERAPIDE PLANLAMA VE TEDAVI SÜRECI