Sinem KARACABAY Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tüm Vücut Işınlamalarında 6 MV ve 18 MV Foton Enerjilerinde Doz Dağılımlarının Tedavi Planlama Sistemi ve İn-Vivo Dozimetri ile Karşılaştırılması

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe HİÇSÖNMEZ

Eş Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 09/09/2015

Saat: 13:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu