TEM

Geçirimli Elektron Mikroskobu

Teknik Özellikler

Enerji : 200 kV

Tilt : ±20o (x ve y ekseninde)

Nokta Çözüm Gücü : 0.2±0.04 nm

Sayısal Görüntü : 2Kx2K CCD

Büyütme : 20x-910000x

Elektron Tabancası : LaB6 tipi