Yiğit Ali ÜNCÜ Yüksek Lisans Tez Savunması

Yiğit Ali ÜNCÜ

Yüksek Lisans Tez Savunması

 31.05.2013

Konu: Sayısal radyolojik görüntüleme sistemleri için görüntü işleme ve değerlendirme araçlarının gerçekleştirilmesi ve kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik/Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Özlem BİRGÜL

Tarih: 31.05.2013

Saat: 14:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü