Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet GÜVEN’in Seminer Sunumu

Seminer Adı: Dijital Radyolojide Görüntüleme Teknolojisi ve Performans  Karakteristikleri Ölçümü

Öğrencinin Adı Soyadı: Ahmet GÜVEN

Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR

Tarih: 01/10/2014

Saat: 11.00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü