Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Dersler hakkında

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin alması gereken ZORUNLU DERSLER: 101537 Radyasyon Fiziği (4.0.4) 101516 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri (4.0.4) 101517 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Lab. (0.4.2) 101538 Radyasyondan Korunma (4.0.4)   Seçilen alana göre alınması gereken dersler: Medikal Görüntüleme ve Dozimetri Retrospektif Devamı

2017-18 Güz Dönemi Radyobiyoloji Dersi Hakkında

Yüksek Lisans dersi 101506 kodlu Radyobiyoloji dersi 2017-2018 Güz döneminde açılmayacaktır. Bu yüzden ders kayıt işlemi esnasında OBS sisteminden bu dersi seçmemeniz gerekmektedir.  Açılan dersler ve Ders programının son hali için: http://nukbilimler.ankara.edu.tr/2017-2018-guz-donemi-acilanders-ders-programi/

Ayda NASIB Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: MRG ile Multiple Skleroz (MS) Tanısında Kullanılan Uygun Puls Serisi ve Parametrelerinin Seçiminin Araştırılması Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 01/06/2017 Saat: 11:00 Yer: Devamı

Akademik Takvim Hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılı derslerin bitiş tarihi 26 Mayıs 2017‘den  28 Mayıs 2017  tarihine alınmıştır.    2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Değişikliği

Üniversitemiz Senatosunun 31/05/2016 tarih ve 436/3709 sayılı Kararı ile kabul edilen 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde, 16 Nisan 2017 Tarihinde yapılacak olan referandum nedeniyle, daha önce 22 Mart 2017 olarak belirlenen Bahar Yarıyılı Tatil günü 17 Nisan 2017 olarak değiştirilmiştir. 

2017 Yılı Staj Başvuru Duyurusu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde staj yapmak isteyen öğrenciler 31 MART 2017 tarihine kadar bir dilekçe (dilekçede telefon numarası, staj tarih aralığı ve gün sayısı belirtilmeli) ve bir adet transkript (Nükleer Fizik dersini almış olma şartı) ile enstitüye müracaat edebilirler. Devamı

Erasmus + Programı 2017-2018 Öğrenci Staj Hareketliliği İlanı

Erasmus Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı ” Staj Hareketliliği” programından yararlanmak isteyen öğrencilerin önce internet ortamında (app.erasmus.ankara.edu.tr) başvurularını yapmaları ve  ardından da başvuru evrakını 10.04.2017 tarihine kadar teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.   Erasmus + Programı 2017-2018 Öğrenci Staj Hareketliliği Devamı

2017-2018 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hakkında

Erasmus + Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı öğrenci öğrenim hareketliliği çerçevesinde üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur. Söz konusu ilan 1 Haziran 2017 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Hareketlilikten yararlanmak Devamı

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İşlemleri Hakkında

 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı interaktif kayıt işlemi 06 Şubat 2017 tarihinde başlayacaktır. İnteraktif kayıt aşamasında derslerinizi seçip kaydet  düğmesine bastıktan sonra, ödemeniz gereken katkı payı/öğrenim ücreti tutarı hesaplanıyorsa bu tutarı herhangi bir TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (Vakıfbank) şubesinden ÖĞRENCİ NUMARASINI BELİRTEREK ya Devamı

Şölen ÇUBUKÇU Doktora Tez Savunması

Tez Adı: Mamografi Sistemleri için Doku Eşdeğeri Fantom Geliştirilmesi, Monte Carlo Simülasyon Tekniği ve X-Işını Spektroskopisi Yöntemi ile Karakterizasyonu Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Doktora Tarih: 24.01.2017 Saat: 10:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Konferans Salonu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır

Medikal Fizik Anabilim Dalı, Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı ve Medikal Fizik Doktora Programı, Başvuru Şartları   Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı, Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı, Başvuru Şartları   

Emin YELTEPE Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Nötron Aktivasyonuyla 142Pr ve 170Tm   Radyoizotoplarının Üretilmesi ve Birincil ve İkincil Yöntemler Kullanılarak Radyoaktivite Standardizasyonlarının Yapılması Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 04/11/2016 Saat: 14:30 Yer: Ankara Üniversitesi Devamı

AKTS Kredileri ile İlgili Düzenleme

 04.09.2014 Tarihli Enstitü Kurulu Kararı gereği  AKTS Kredilerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir. Karar 4– Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı derslerinin AKTS kredileri  2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılından itibaren aşağıdaki belirtildiği gibi uygulanmasına oybirliği ile karar Devamı

Turan ŞAHMARAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: FARKLI RADYOLOJİK İNCELEMELERDE PEDİATRİK RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR Programı: Yüksek Lisans Tarih: 12/08/2016 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu

Doktora Yeterlilik Sınavı Tarihleri

2016-2017 Egitim-ögretim Yılı Medikal Fizik Anabilim Dalı Doktora programı yeterlilik sınavı Güz Dönemi yazılı sınavı 18 Ocak 2017 tarihinde, mülakat sınavı 19 Ocak 2017 tarihinde saat 10.00’da;  Bahar Dönemi yazılı sınavı  21 Haziran 2017 tarihinde, mülakat sınavı 22 Haziran 2017 tarihinde saat 10:00’da yapılacaktır. Devamı

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır (Güncellendi)

Medikal Fizik Anabilim Dalı, Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe) ve Medikal Fizik Doktora Programı, Başvuru Şartları Medikal Fizik Anabilim Dalı, Ingilizce Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Health Physics), Başvuru Şartları Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı, Hızlandırıcı ve Dedektör Devamı

Sezen LİMON Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: RADYOKİMYASAL AYIRMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK SEDİMENTLERDE 210Pb VE 210Po AKTİVİTE DERİŞİMLERİNİN  BELİRLENMESİ Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 14/06/2016 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu

Özgün Emrah TURAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: ISO S-137Cs (0,662 MeV) DEMET KALİTESİNDE YAKLAŞIK DOKU EŞDEĞERİ OLAN BC-408 PLASTİK SİNTİLATÖR DEDEKTÖRÜN TEPKİSİ İLE DOZ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 14/06/2016 Devamı

Staj Başvuru Duyurusu

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde staj yapmak isteyen öğrenciler 31 Mayıs 2016 tarihine kadar bir dilekçe (dilekçede telefon numarası, staj tarih aralığı ve gün sayısı belirtilmeli) ve bir adet transkript ile enstitüye müracaat edebilirler. Kabul edilen öğrenciler başvuru bitiminden itibaren bir hafta içerisinde açıklanacaktır.

Seminer

Konu: Dubna Nükleer Araştırma Enstitüsünde (Joint Institute for Nuclear Research – JINR, Rusya) Yapılan Çalışmalar   Konuşmacı: Dr. Şükrü Hanif Tanyıldızı Tarih: 03.02.2016, Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Konferans Salonu

Esra VARLI Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: X-ışını Ölçen Radyasyon Dedektörlerinin Kalibrasyonu ve Işınlaması için 40-100kVp Tüp Gerilimi Aralığındaki NIST/ADCL Demet Kalitelerinin Elde Edilmesi, Karakterize Edilmesi ve Hava-Kerma Kalibrasyon Sabitinin Belirlenmesi için Prosedür Oluşturulması Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Devamı

Merve GÜNDOĞMUŞ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Farklı Bor Bileşiklerinin Dozimetrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Retrospektif Dozimetri Alanında Kullanımının İncelenmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 15/10/2015 Saat: 10:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Devamı

Sinem KARACABAY Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tüm Vücut Işınlamalarında 6 MV ve 18 MV Foton Enerjilerinde Doz Dağılımlarının Tedavi Planlama Sistemi ve İn-Vivo Dozimetri ile Karşılaştırılması Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe HİÇSÖNMEZ Eş Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Devamı

Esra ARIKAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Planlarında Farklı Dozimetri Sistemleri Kullanılarak Yapılan Hastaya Özel Kalite Kontrollerin Karşılaştırılması  Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe HİÇSÖNMEZ Eş Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 09/09/2015 Devamı

Olgu GÜVENÇ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Boost Tedavisinde Konformal Radyoterapi , IMRT ve Cyberknife Robotik Radyocerrahi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması   Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof.Dr.Yıldız GÜNEY Eş Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Devamı

Sağlık Fiziği (Ingilizce) Yüksek Lisans Programına Başvuracak Adayların dikkatine

Sağlık Fiziği  (Ingilizce) Yüksek Lisans Programının Mülakat tarihi :10.09.2015,  Saat: 10:00 olarak değiştirilmiştir. Daha önceden ön kayıt koşullarında belirtilmiş olan online başvuru yerine aşağıdaki linkte yer alan aday başvuru formunun doldurulması ve diğer belgeler ile birlikte enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Applicant Registration Devamı

Betül YAMAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Etkin Doz ve Görüntü Kalitesinin Hastaya Spesifik Olarak Belirlenmesi ve Diagnostik Referans Doz Seviyeleri ile Karşılaştırılması Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Özlem BİRGÜL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 20/08/2015 Saat: 14:00 Devamı

Aziz Rasim YUSUF Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Radyografik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesi Metriklerinin İncelenmesi ve Metriklerin Hesaplanması için Yazılım Geliştirilmesi Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Özlem BİRGÜL Programı: Yüksek Lisans Tarih: 21/08/2015 Saat: 14:00 Yer: Ankara Üniversitesi Devamı

Rusya National Research Nuclear University “MEPhI” ile Anlaşma

Ankara Üniversitesi, Rusya National Research Nuclear University “MEPhI”  ile Nükleer Güç Santrallerini İzleme, Kontrol ve  Güvenli İşletim Sistemleri Çift Diploma Yüksek Lisans Programı Çerçevesinde Akademik İşbirliği ve Bilimsel, Eğitim ve Sosyal Alanlarda İşbirliği Anlaşmaları  imzalamıştır. Çift diploma programına kabul edilecek Devamı

Emine IŞIK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Radyoterapi Alan Hastalarda İntegral Doz Farklılıklarının Tedavi Cihaz ve Tekniklerine göre MOSFET ve TLD Dozimetrisi ile İn Vivo Doz Değerlerinin Karşılaştırılması Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 30/06/2015 Devamı

Sanaz HENDİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  TLD-600 (LiF-6:Mg,Ti) ve TLD-700 (LiF-7:Mg,Ti)  Dozimetrelerinin Nötron Dozuna Duyarlılığının İncelenmesi ve Radyoterapide Kullanılan Lineer Hızlandırıcı Cihazlarında Dozimetri Amacı ile Kullanılabilirliğinin Araştırılması Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ Programı: Yüksek Lisans Tarih: 27//03/2015 Saat: 14:00 Devamı

Öğrenci İşleri Duyurusu

1.  2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar yarıyılı interaktif Kayıt yenileme işlemleri 03.02.2015 tarihinde başlayacaktır. 2. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt yenileme işlemi yapacak, program süresini dolduran ( Yüksek Lisans için 2 Yıl, Doktora/ Sanatta Yeterlilik için 4 yıl, Bütünleşik Devamı

Serdar ŞAHİN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  Radyoterapi Uygulamalarında Radyasyon Dozunun Berilyum Oksit(BeO) Dozimetreleri Kullanarak OSL Yöntemi ile Ölçülmesi Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Danışmanı: Prof.Dr.A.Güneş TANIR Programı: Yüksek Lisans Tarih:19/01/2015 Saat: 10:00 Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Seminer Sunumları

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 23 ARALIK 2014 TARİHDE SEMİNER SUNUMU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 09:30 10:10 11:00 13:00 14:00 15:00 15:40 16:20 SANAZ HENDİ LÜTFİ ERGÜN RUFİYET GÜVEN SERDAR ŞAHİN EMİNE IŞIK AZİZ RASİM YUSUF MERVE GÜNDOĞMUŞ BETÜL YAMAN NOT: Enstitümüz öğrencilerinin Devamı

Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Programa Kayıtlı Öğrencilerin 2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi Gereği Ödemeleri Gereken İlave Ücretler Hakkında Duyuru

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici  60 ıncı maddesinde  “Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir Devamı