Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 2017-18 Güz Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
101510 Anatomi (S) Doç. Dr. Ali Fırat ESMER
101511 Retrospektif Dozimetri (S) Dr. George POLYMERIS 
101512 Retrospektif Dozimetri Uyg. (S) Dr. George POLYMERIS
101513 Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş (S) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101516 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL 
101518 Radyoterapi Fiziği I (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
101536 İleri Nükleer Fizik (S) Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
101537 Radyasyon Fiziği (Z Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
101540 Manyetik Rezonans Görüntüleme I (S) Prof. Dr. Ali YAMAN
101545 Görüntüleme Teknikleri I (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
101549 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Tek. I (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
101551 Nükleer Isı Transferinin Temelleri (S) Yrd. Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101552 Araştırma Yöntemleri (Z) Yrd. Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101559 İleri Radyasyon Terapisi (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ

 
Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 2017-18 Güz Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
101616 Radiation Detection and Measurements (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101637 Radiation Physics (Z) Dr. George POLYMERIS
101645 Imaging Techniques I (S) Assoc. Prof. Dr. OLĞAR
101649 Practical Medical Imaging Techniques Lab. I (S) Assoc. Prof. Dr. Turan OLĞAR
101651 Basics of Nuclear Heat Transfer (S) Assist. Prof. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101652 Research Methods (Z) Assist. Prof. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

 
Medikal Fizik Doktora Programı 2017-18 Güz Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
102510 İleri Radyasyon Dedeksiyon Lab. (S) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
102511 İleri Nötron ve Reaktör Fiziği (S) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
102535 İleri Nükleer Isı Transferi (S) Yrd. Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
102537 Araştırma Yöntemleri (Z) Yrd. Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

 
Z: Zorunlu ders; S: Seçmeli ders
 
2017-18 Fall Semester Lecture Program