1. Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Kış Semineri 2016
2. Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Yaz Okulu 2015
3. Nükleer Adli Bilimler Yaz Okulu 2014
4. Uygulamalı Dozimetri ve Tarihlendirme (OSL & ESR) Yaz Okulu 2013
5. Radyasyon Dedeksiyon Ölçüm Yöntemleri ve Medikal Fizikte Radyasyonla Görüntüleme Yaz Okulu 2013