Adı Soyadı : Emre GÜLLÜOĞLU
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2013
Tez Konusu : Diagnostik ve Mamografik X-ışın Demetlerine Karşı Koruyucu Malzemelerin, Plakaların ve Farklı İnsan Dokularını Temsil Eden Fantomların Farklı Demet Kalitelerinde X-Işınlarını Zayıflatma Özelliklerinin Belirlenmesi
Danışman : Prof. Dr. Haluk YÜCEL
e-mail : emregulluoglu06@gmail.com
Adı Soyadı : Hasan UYSAL
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı: Sağlık Fiziği / 2013
Tez Konusu : Tomoterapi ile Nazofrekans Kanseri Tedavisinin Dozimetrik Değerlendirilmesi
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
Adı Soyadı : Ramiser TANRISEVEN
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı: Sağlık Fiziği / 2013
Tez Konusu : Radyoterapide 6 MV Foton Enerjisinde PBC(Pencil Beam Convolution) ve AAA(Anisotropic Analytic Algorithm) Algoritmalarının Dozimetrik Açıdan Karşılaştırılması
Danışman : Doç Dr. Bahar DİRİCAN
Adı Soyadı : Selcan ÇELİK
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2013
Tez Konusu : Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Radyasyon Uygulamaları için Radyasyondan Korunma Programı ve Radyasyon Güvenliği El Kitabının Hazırlanması
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Özlem BİRGÜL
e-mail : celikselcan@hotmail.com
Adı Soyadı : Önder GÜL
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı: Sağlık Fiziği / 2013
Tez Konusu : 
Tomoterapi ile Glioblastoma (GB) Radyoterapisinin Dozimetrik Değerlendirilmesi
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
Adı Soyadı : Ümran ÖNAL
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı: Sağlık Fiziği / 2013
Tez Konusu : Dijital Görüntülemede Farklı Tasarımdaki Gridlerin Görüntü Kalitesi ve Radyasyon Dozuna Etkisi
Danışman : Yrd. Doç Dr. Özlem BİRGÜL
e-mail : onl.umran@gmail.com
Adı Soyadı : Yiğit Ali ÜNCÜ
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2013
Tez Konusu : 
Sayısal Radyolojik Görüntüleme Sistemleri için Görüntü İşleme ve Değerlendirme Araçlarının Gerçekleştirilmesi ve Kullanıcı Arayüzü Geliştirilmesi
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Özlem BİRGÜL
e-mail : yigitaliuncu@gmail.com
Adı Soyadı : Şaban Berat ARAL
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı: 
Sağlık Fiziği / 2013
Tez Konusu :
 Prostat Kanserinin Konformal Radyoterapi ve Cyberknife Robotik Radyocerrahi ile Tedavilerinin Dozimetrik Karşılaştırması
Danışman :
Doç. Dr. Bahar DİRİCAN

2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008