YÜKSEK LİSANS

Adı Soyadı:Denizhan ERENLER
Tez Konusu: Tarla için Yüksek Güçlü Elektron Demet Durdurucusunun Fiziği ve Tasarımı

Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Avni AKSOY
Adı Soyadı: Hümayra GÜR
Tez Konusu:Doğal ve Yapay Lüminesans Materyallerinden Elde Edilen Termal Asistan Optik Uyarımlı Lüminesans(TA-OSL) Sinyallerinin Retrospektif Dozimetri Alanında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Yaş Tayini ve Sağlık Fiziği Uygulamları
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 Adı Soyadı:Elçin İlke OKUR
Tez Konusu: Baş ve Boyun Işınlamasında, Termoplastik Maskenin Cilt Dozuna Etkisi
Danışmanı: Prof. Dr. Şaban Gökçe ÇAKIR
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Ö. ÇAKAL
Adı Soyadı: Sefer BALCI
Tez Konusu: 235U Zenginlik Tayininde Eş-Eksenli Grid Elektrotlu CdZnTe Detektörlerin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Maskelenmiş Uranyum Gama Spektrumlarının Çözümlenmesi İçin Algoritma Geliştirilmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Adı Soyadı: İbrahim DEMİREL
Tez Konusu: Mamografik, Tanısal ve Endüstriyel X ve Gama Enerji Aralıklarında Kullanım İçin Epoksi Matrise Yüksek Z’li Kimyasal Toz Katkılanarak Yeni Bir Zırh Malzemesi Geliştirilmesi ve Foton Zayıflatma Özelliklerinin Standart Demet Kalitelerinde İyon Odası Yöntemiyle Belirlenmesi
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
Adı Soyadı: Onur ERDEM
Tez Konusu: Djital Anjiyografi Sisteminde Farklı Anjiyografik İncelemeler için Hasta ve Çalışan Dozlarının Belirlenmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
oğuz akduman Adı Soyadı: Oğuz AKDUMAN
Tez Konusu: Tekli Element Standardı ve Çoklu Element Standardı Kullanılarak EDXRF Temel Parametreler Yönteminin Toz ve Metalik Formdaki Bazı Numunelerin Kantitatif Element Analizine Uygulanması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Adı Soyadı: Aziz SAFİ
Tez Konusu: Epoksi Esaslı Doku Eşdeğeri Fantomların Pediatrik Radyolojide Uygunluğunun incelenmesi
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
Adı Soyadı: Süleyman ÖVÜÇ
Tez Konusu: 
Beylikova-Sivrihisar Nadir Toprak Elementleri Kompleks Cevher Sahasında Uranyum, Toryum ve Potasyum Aktivitelerinin Ölçülmesi ve Madencilerin Alabileceği Doz Oranlarının Hesaplanması
Danışmanı:
Prof.Dr. Haluk YÜCEL
Adı Soyadı:Miray BAŞDOĞAN
Tez Konusu: 
TL, OSL ve EPR ile Çeşitli Luminesans Dozimetrik Malzemelerde Gama Doz Hızı Etkilerinin Belirlenmesi
Danışmanı:
Doç.Dr.Gaye Özgür ÇAKAL
Adı Soyadı: Tuğba ÇELİK
Tez Konusu:
 Farklı Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı Dedeksiyonu ve Dedeksiyon Kuantum Etkinliği (DQE) Açısından Karşılaştırılması
Danışmanı:
Doç. Dr. Turan OLĞAR
Adı Soyadı: Fatma ÇAĞLIDABAKGİL
Tez Konusu: IAEA TRS 277 ve TRS 398 Protokollerinin Karşılaştırılması ve Radyoterapi Işınlamalarında Kullanılan Co-60 ve LİNAC Radyasyon Kaliteleri İçin Su Fantomu ve Katı Fantom Arasında Transfer Faktörünün Belirlenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Adı Soyadı:Burcu Tuğba GÜL
Tez Konusu: Binalarda Radon Gazı Konstantrasyonunun Ölçümü
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ  
mine özgür Adı Soyadı: Mine ÖZGÜR
Tez Konusu:
 Sahada (in-situ)Gama Spektrometrik Aktivite Ölçümü İçin HPGe Dedektörün 238U, 232Th ve 40K İçeren Özel Bloklar Kullanılarak Kalibrasyonunun Yapılması ve Saha Ölçümüne Uygulanması
Danışmanı:
Prof. Dr. Haluk YÜCEL
selime coşkun Adı Soyadı: Selime COŞKUN
Tez Konusu: BeO, OSL ve LiF Dozimetrelerin Radyoterapi Uygulamalarında Kullanımı
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008