YÜKSEK LİSANS 

  Adı Soyadı: Sasan GERANMAYEH
Tez Konusu: Farklı Günlük Kullanılan Malzemelerin Dozimetrik Özelliklerinin Lüminesans Tekniklerle İncelenerek Retrospektif Dozimetri Sahasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Yapay Bir Radyasyon Kazası Senaryosunda Etkin Organ Dozlarının Tayini
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 okanşar
Adı Soyadı: Okan ŞAR
Tez Konusu: Spinal İmplantlı Hastaların Konvansiyonel ve Seterotaktik Radyoterapi Tedavilerinde İmplantın Doz Dağılıma Etkisinin Polimer Jel Tabanlı 3 Boyutlu Dozimetri ile İncelenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa CENGİZ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Seval CİBİCELİ
Tez Konusu: Mastektomi Sonrası Radyoterapi Alan Hastalarda Geçici Doku Genişletici ve Meme İmplantının Doz Dağılımı Üzerine Etkisi
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Petek ERPOLAT
Adı Soyadı:Demet ERGÜN
Tez Konusu: Meme Kanseri Radyoterapisinde TLD Ölçümleri ve Plan Verileri Karşılaştırılarak Solunum Hareketlerinin Cilt Dozu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
Eş Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Süheyla AYTAÇ ARSLAN

Adı Soyadı: Erdi GÜNAY
Tez Konusu:Glioblastom tanılı Hastalarda IMRT ve VMAT Tekniği Kullanarak Eşzamanlı ve Ardışık Boost Radyoterapisinin Dozimetrik Karşılaştarılması
Danışmanı: Prof.Dr.Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Doç.Dr.Petek ERPOLAT

2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008