Genel

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar Hk.

2024-01-29T18:45:06+03:00

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR Aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.   2023-2024-bahar-yariyili-kazanan-ilani-hk

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar Hk.2024-01-29T18:45:06+03:00

2023-2024 Eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları Hakkında

2023-10-18T14:17:31+03:00

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Enstitümüz bünyesinde çalışmak üzere, kısmi zamanlı öğrenci başvuruları, 16 Ekim–22 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak https://kzobasvuru.ankara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Söz konusu sistem üzerinden uygulamaya konulmuş puanlama çerçevesinde, Enstitümüze başvuruda bulunan öğrenciler, “Ankara Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” kapsamında, normal eğitim süresi içerisinde ve disiplin cezası bulunmaması şartı ile Müdürlüğümüze ayrılan kontenjan dahilinde kabul edilebilecektir.   Öğrencilerimizin, sistem üzerinden yapacakları başvurularına ilişkin evraklarını bir dilekçe ekinde 24.10.2023 Salı gününe kadar Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.   İlgililere önemle duyurulur. İlgili ek: SKS Kısmi zamanlı Öğrenci 2023-2024 güz dönemi başvuru  

2023-2024 Eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları Hakkında2023-10-18T14:17:31+03:00

Europass Üniversite Bilgilendirme Seminerleri Hakkında

2021-11-08T16:30:49+03:00

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2018/646 (mülga 2241/2004/EC) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Kararı uyarınca oluşturulan Europass'ı Türkiye'de yaygınlaştırmak ve Europass ile ilgili faaliyetleri ulusal düzeyde koordine etmek üzere "Ulusal Europass Merkezi (UEM)" olarak görevlendirilmiş olup, bu çerçevede 2021-2023 faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesine yönelik "Avrupa Standardında CV, Niyet Mektubu Hazırlama ve Europass Araçlarıyla Avrupa Fırsatlarına Erişim" konulu ücretsiz seminerler gerçekleştirileceği hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 31.10.2021 tarih ve 80051 sayılı yazı ile ekinin birer örneği ilişikte gönderilmektedir. EK-1

Europass Üniversite Bilgilendirme Seminerleri Hakkında2021-11-08T16:30:49+03:00

Kitlesel Açık Çevrim İçi Ders Platformlarından Alınan Derslerin Tanınma İlkeleri Hakkında

2021-06-21T09:26:03+03:00

"Kitlesel Açık Çevrim İçi Ders Platformları (Coursera, Edx ve Futurelearn vb) ile Ankara Üniversitesi Tarafından Yürütülen Mesleki Sertifika Programlarından Alınan Derslerin ve Sertifikaların Tanınma İlkeleri" hakkında alınan Üniversitemiz Senatosunda alınan  kararı ile ekte sunulmuştur. Ek-1-Coursera+ve+edX++Ilkeleri

Kitlesel Açık Çevrim İçi Ders Platformlarından Alınan Derslerin Tanınma İlkeleri Hakkında2021-06-21T09:26:03+03:00

Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümüne Ziyaret

2021-09-15T16:18:56+03:00

Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümüne Ziyaret Enstitümüz Müdürü sayın Prof. Dr. Niyazi Meriç, enstitü hocalarımızdan sayın Doç. Dr. Eren Şahiner ve Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölüm başkanı sayın Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünü ziyaret ettiler. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Mustafa Karakaya tarafından da ağırlanan hocalarımız, ülkemizin güncel enerji politikaları hakkında fikir alışverişi yaptılar. https://nukleermmf.sinop.edu.tr/ankara-universitesi-nukleer-bilimler-enstitusu-nden-bolumumuze-ziyaret/      

Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümüne Ziyaret2021-09-15T16:18:56+03:00

Lüminesans Tarihlendirme Yöntemi ile 3 Bin yıllık zeytin agacının yaşı ortaya çıkarıldı

2021-09-15T16:18:33+03:00

Ankara Üniversitesi nükleer fizikçileri, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir zeytin ağacının yaşını ilk kez "lüminesans" tarihlendirme yöntemini kullanarak tespit etti. Ağacın köklerine yakın toprak numunelerin analizlerinde, ağacın 3 bin yıl önce dikildiği ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lüminesans Laboratuvarı'nda, daha önce ''Karbon 14'' ve diğer yöntemlerle belirlenen yaşlandırma metotlarından, daha kesin sonuçlara varan çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Meriç, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuru köyünde ''Ermenilere ait olduğu'' iddia edilen toplu mezarlardaki kemik gibi materyallere uyguladıkları bu yöntemle, mezarların Roma dönemine ait bir nevi aile mezarlığı olduğunu ortaya koyduklarını söyledi. Benzer şekilde [...]

Lüminesans Tarihlendirme Yöntemi ile 3 Bin yıllık zeytin agacının yaşı ortaya çıkarıldı2021-09-15T16:18:33+03:00

Doktora Yeterlilik Sınav Tarihleri

2023-02-02T14:12:07+03:00

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Medikal Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı yeterlilik Güz Dönemi yazılı ve mülakat sınavı 16 Ocak 2019 tarihinde Saat 10:00’da ; Bahar Dönemi yazılı ve mülakat sınavı 12 Haziran 2019 tarihinde Saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.  2018-2019 Yazılı ve Mülakat Saat Güz Dönemi 16 Ocak 2019 10:00 Bahar Dönemi 12 Haziran 2019 10:00 Doktora programı yeterlik sınavı

Doktora Yeterlilik Sınav Tarihleri2023-02-02T14:12:07+03:00

18 Mayıs 2018 Tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Af Kanunundan Yararlanmak İsteyenler için Açıklamalar

2023-02-02T14:12:23+03:00

1- 18 Mayıs 2018 tarih ve 30245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78. maddesinden yararlanmak isteyenler 18 Eylül 2018 tarihine kadar şahsen ya da noter vekaleti( 7143 sayılı Kanun kapsamında Enstitü nezdinde tüm işlemleri yapmak üzere ibaresi bulunan) ile başvurabilirler. 2- Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 (iki) ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır. 3- Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, [...]

18 Mayıs 2018 Tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Af Kanunundan Yararlanmak İsteyenler için Açıklamalar2023-02-02T14:12:23+03:00
Go to Top