Adı Soyadı : Şule KAYA
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2009
Tez Konusu : Türkiye Kaynaklı Doğal Kuvarsın Lüminesans Özellikleri ve Geriye Dönük Dozimetri Çalışmalarında Kullanımı
Danışman : Prof. Dr. Yeter GÖKSU
e-mail : sule.kaya@ankara.edu.tr
Adı Soyadı : Asena KURT
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2009
Tez Konusu : Nükleer Tıpta Planar ve Tomografik İncelemelerde Standart Fantom Kullanılarak Farklı Sistemlerin Görüntü İşleme Algoritmalarının Karşılaştırılması
Danışman : Prof. Dr. Doğan BOR
e-mail : akurt@eng.ankara.edu.tr
Adı Soyadı : Alev TEMİZ
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2009
Tez Konusu : Doz Dağılımı Üzerine Kolimatör Değişim Etkisi
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : temizalev@yahoo.com
Adı Soyadı : Esma EFE
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2009
Tez Konusu : Tedavi Süresinin Hesaplanmasında Konvansiyonel Yöntem İle ESTRO Formalizminin Karşılaştırılması
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : efeesma@yahoo.com
Adı Soyadı : Esil ÜNCÜER KARA
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2009
Tez Konusu : BT – PET Görüntü Fizyonunun Radyoterapi Uygulamalarında Kullanılması
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : esiluncuer@yahoo.com
2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008