Adı Soyadı : Alper ÖZSEVEN
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2010
Tez Konusu : Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi Tekniğinde Kullanılan Volimetrik Görüntüleme Sistemlerinin Kalite Kontrolü ve Bu Sistemlerin Hasta Tedavisinde Kullanılması
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : alperozseven@gmail.com

Adı Soyadı : Özge DEMİRKAYA
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2010
Tez Konusu : Farklı Işınlama Parametrelerinde Grid Performanslarının Ölçümü ve Radyografik İncelemlerde Optimum Işınlama Parametrelerinin ve Gridlerin Belirlenmesi
Danışman  : Prof Dr. H. Yeter GÖKSU
e-mail : ozgedemirkaya@gmail.com

Adı Soyadı : Kerem DURUER
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2010
Tez Konusu : Foton Dedektörleri ve Kişisel Dozimetrelerin X-Işınları ve Cs-137 Işınlayıcı İle Yapılan Kalibrasyonlarına Yönelik Protokollerin Hazırlanması
Danışman : Prof. Dr. Doğan BOR
e-mail : keremduruer84@hotmail.com

Adı Soyadı : Şölen YÜKSEL
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2010
Tez Konusu : Dijital Mamografi Sistemlerinde Kalite Kontrol ve Kabul Testleri
Danışman : Prof. Dr. Doğan BOR
e-mail : solenyuksel@gmail.com
Adı Soyadı : Aslı ŞİMŞEK
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2010
Tez Konusu : Nükleer Tıp Görüntülemede Saçılan Işınların Etkileri ve Düzeltme Yöntemleri; Nümerik Değerlendirmeler
Danışman : Prof. Dr. Çelik TARIMCI
e-mail : aslisimsek84@hotmail.com
Adı Soyadı : Levent GÖNÜLTAŞ
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2010
Tez Konusu : Çok Yapraklı ve Kon Kolimatörler İle Yapılan Stereotaktik Radyocerrahi ve Yoğunluk Ayarlı Stereotaktik Radyocerrahi Uygulamalarının Dozimetrik Değerlendirilmesi
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : leventgonultas@gmail.com
Adı Soyadı : Aytül KANAT
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2010
Tez Konusu : Farklı Enerjilerde Elektron – Elektron ve Foton – Elektron Işınlamalarında Bitişik Alan Doz Dağılımlarının Değerlendirilmesi
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : aytulk16@hotmail.com
Adı Soyadı : Gülnar TÜLEK
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2010
Tez Konusu : Yoğunluk Ayarlı Radyoterapide Çok Yapraklı Kolimatör ve Hasta Dozimetresi Kalite Kontrolü
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : gulnar@gmail.com
Adı Soyadı : Esra KÖSE
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2010
Tez Konusu : Gama Spektrometrik Yöntem İle Toryumca Zengin Malzemelerdeki 226Ra ve 238U Aktivite Ölçümlerinde Kullanılan Analitik Piklere Spektral Girişim Yapan Gama Işınlarının İncelenmesi
Danışman : Prof. Dr. Doğan BOR
e-mail : esrakose@gmail.com
2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008