Adı Soyadı :İbrahim ÇOBANBAŞ
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2011
Tez Konusu : Meme Radyoterapisinde Geleneksel
Tanjansiyel Alan ve Alan İçinde Alan Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : cobanbas@gmail.com

Adı Soyadı : Aslı SABAH YAZICI
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2011
Tez Konusu : Prostat Kanseri Tedavisinde Konformal ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : aslisabahh@hotmail.com

Adı Soyadı : Esin GÜNDEM
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2011
Tez Konusu : Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi Sistemlerinin Kalite Kontrolü ve Hasta Tedavisinde Kullanımı
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : ulgengundem@yahoo.com

Adı Soyadı : Burcu GÜNAY KOZANLILAR
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2011
Tez Konusu : Kapadokya Volkanik Kayaçları İçinde Oluşan Minerallerin Lüminesans Özellikleri ve Radyolojik İncelenmesi
Danışman : Prof. Dr. H. Yeter GÖKSU
e-mail : burcugunay1907@hotmail.com
Adı Soyadı : Duygu BAYCAN
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2011
Tez Konusu : Yoğunluk Ayarlı Radyoterapide Hastaya Özgü Kalite Kontrolü
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : duygubaycan8086@hotmail.com
Adı Soyadı : Ayça KORUCU
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2011
Tez Konusu : Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi İçin Lineer Hızlandırıcı ve Çok Yapraklı Kolimatör Sistemi Kalite Kontrolü
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : ayca.korucu@hotmail.com
Adı Soyadı : Ersin KAMBERLİ
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2011
Tez Konusu : Medikal Görüntülemede Kullanılan Radyografik Monitörlerin Görüntü Performansının Değerlendirilmesi
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Turan Olgar
e-mail : ersinkamberli@gmail.com
Adı Soyadı : Gümeç Mehveş GÜNGÖR
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2011
Tez Konusu : Yoğunluk Ayarlı Radyoterapinin Uygulandığı Lineer Hızlandırıcıların Kalite Temininde Kullanılan Dozimetrik Sistemler
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
e-mail : balpetegi@hotmail.com
2020 2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008