Adı Soyadı :  İsmail FINDIKLI
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2012
Tez Konusu : Bilgisayarlı Tomografide Yetişkin ve Çocuk
Hastalar İçin Farklı Sistemlerde Uygun Klinik Protokollerin Saptanması
Danışman : Prof. Dr. Doğan BOR

Adı Soyadı :  Burcu SAVTEKİN
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2012
Tez Konusu :  Modern Tedavi Planlama Sistemlerinin
Dozimetrik Olmayan Kabul Testleri ve Kalite Kontrolü
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
Adı Soyadı :  Duygu MELEKOĞLU
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2012
Tez Konusu :Meme Kanseri Tedavisinde Uygulanan Konformal ve
Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Tekniklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN

Adı Soyadı :  Yaprak ENGİN
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2012
Tez Konusu : Yaklaşık Doku Eşdeğeri Olan BC – 408 Plastik
Sintilatörün Radyolojik Bölgedeki 40-120 keV X-Işınlarına ve 60-1333 keV Gama Işınlarına Karşı Tepkisinin İncelenmesi
Danışman : Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Adı Soyadı :  Cansu ÖZTÜRK
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2012
Tez Konusu : Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu
Konformal Radyoterapi ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Tekniklerinin
Karşılaştırılması
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN

Adı Soyadı :  Hamza TATLI
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2012
Tez Konusu : Böbrek Üstü Bezi Metastazlarında Stereotaktik
Beden Radyoterapisinin Hedef Hacim Doz Homojenitesine Etkisinin
Değerlendirilmesi
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN

Adı Soyadı :  Gamze KAYA
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2012
Tez Konusu : Akciğer Kanseri Tedavisinde Uygulanan Konformal ve
Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Tekniklerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
Adı Soyadı :  Kerime AKDUR
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2012
Tez Konusu : Mamografi Sistemlerinde Optimum Film/Ekran
Kombinasyonlarının Saptanması
Danışman : Prof. Dr. Doğan BOR
Adı Soyadı :  Salih GÖRÜR
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Sağlık Fiziği / 2012
Tez Konusu : Glioblastoma Multiforme(GBM) Beyin Tümörü
Tedavisinde Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi
Tekniklerinin Karşılaştırılması
Danışman : Doç. Dr. Bahar DİRİCAN

2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008