rufiyet
Adı Soyadı: Rufiyet GÜVEN
Tez Konusu: Düşük Seviye Sıvı Sintilasyon Sayım (LSC) Tekniği ile İçme Sularında Toplam Alfa ve Beta Aktivitesinin Ölçülmesinde Standart Bir Yöntem Uygulanması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 hikmat osman Adı Soyadı:Hikmat OSMAN
Tez Konusu: Nükleer Tıpta Kullanılan Tek Foton ve Pozitron Emisyon Tomografisi Sistemlerinde Tomografik Görüntü Kalitesine Sistem Donanım ve Yazılım Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 esra aran Adı Soyadı: Esra ARAN
Tez Konusu: X-Işını Ölçen Radyasyon Dedektörlerinin Kalibrasyonu ve Işınlanması için 40-100 kVp Radyolojik Tüp Gerilimi Aralığındaki NIST Demet Kalitelerinin Elde Edilmesi, Karakterize Edilmesi ve Kalibrasyon Sabitinin Belirlenmesi için Prosedür Oluşturulması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL 
 merve gündoğmuş Adı Soyadı: Merve GÜNDOĞMUŞ
Tez Konusu: Farklı Bor Bileşiklerinin Dozimetrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Retrospektif Dozimetri Alanında Kullanımının İncelenmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
 34175036076  Adı Soyadı: Olgu GÜVENÇ
Tez Konusu: Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Boost Tedavisinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
Danışmanı: Prof. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
 33902315736 Adı Soyadı: Sinem KARACABAY
Tez Konusu: Tüm Vücut Işınlamalarında 6 MV ve 18 MV Foton Enerjilerinde Doz Dağılımlarının Tedavi Planlama Sistemi ve İn-Vivo Dozimetri ile Karşılaştırılması
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi Meriç
 13915192944 Adı Soyadı: Esra ARIKAN
Tez Konusu: Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Planlarında Farklı Dozimetri Sistemleri Kullanılarak Yapılan Hastaya Özel Kalite Kontrollerin Karşılaştırılması
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
 sanaz hendi Adı Soyadı: Sanaz HENDİ
Tez Konusu: TLD-600(LiF-6:Mg,Ti) ve TLD_700(Lif-7:Mg,Ti) Dozimetrelerinin Nötron Dozuna Duyarlılığının İncelenmesi ve Radyoterapide Kullanılan Lineer Hızlandırıcı Cihazlarında Dozimetri Amacı ile Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
 emine ışık
Adı Soyadı: Emine IŞIK
Tez Konusu: Radyoterapi Alan Hastalarda İntegral Doz Farklılıklarının Tedavi Cihaz ve Tekniklerine Göre Mosfet TLD Dozimetrisi ile in Vivo Doz Değerlerinin Karşılaştırılması
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
 betül yaman Adı Soyadı: Betül YAMAN
Tez Konusu: Karın ve Göğüs İncelemesi Yapılan Hastalarda Etkin Doz ve Görüntü Kalitesinin Belirlenmesi ve Diagnostik Referans Doz Seviyeleri ile Karşılaştırılması
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem BİRGÜL
 aziz yusuf Adı Soyadı: Aziz Rasim YUSUF
Tez Konusu: Dijital Radyografik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesi Metriklerinin İncelenmesi ve Metriklerin Hesaplanması için Yazılım Geliştirilmesi
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem BİRGÜL 
 lutfi ergün Adı Soyadı: Lutfi ERGÜN
Tez Konusu: Tanısal Radyolojide Kullanılan Panel Dedektörlerde Gürültü Analizi
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 tığçe sevim ordu Adı Soyadı: Tuğçe Sevim ORDU
Tez Konusu: Metastatik Prostat Kanserli Vakalarda Lu-177 PSMA Tedavisi Sırasında Soğurulan Organ Dozlarının TLD ve MIRD Yöntemleri Kullanılarak Karşılaştırılması
Danışmanı: Prof. Dr. Özlem KÜÇÜK
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
serdar şahin Adı Soyadı : Serdar ŞAHİN
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2015
Tez Konusu : Radyoterapi Uygulamalarında Radyasyon Dozunun Berilyum Oksit(BeO) Dozimetreleri Kullanarak OSL Yöntemi ile Ölçülmesi
Danışman : Prof. Dr. Güneş TANIR
Adı Soyadı : Ahmet GÜVEN
Anabilim Dalı / Mezuniyet Yılı : Medikal Fizik / 2015
Tez Konusu : Farklı Dijital Radyolojik Görüntüleme Sistemleri İçin Dedeksiyon Kuantum Etkinliği ve Efektif Dedeksiyon Kuantum Etkinliğinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması
Danışman : Doç. Dr. Turan OLĞAR
   

2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008