turan şahmaran
Adı Soyadı: Turan ŞAHMARAN
Tez Konusu:Farklı Radyolojik İncelemelerde Pediatrik Radyasyon Dozlarının Belirlenmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR 

 
Adı Soyadı: Fuat Server SAKUÇOĞLU
Tez Konusu: Çeşitli Ticari Cam Örneklerinin Dozimetrisi için Karşılaştırılmalı Lüminesans Çalışması
Danışmanı: Prof.  Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Dr.George S. Polymeris
 
Adı Soyadı: Sezen LİMON
Tez Konusu: Radyokimyasal Ayırma Teknikleri Kullanılarak Sedimentlerde 210 Pb ve 210 Po Aktivite Derişimlerinin Belirlenmesi
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gaye Ö.ÇAKAL

 
Adı Soyadı: Emin YELTEPE
Tez Konusu:Nötron Aktivasyonuyla 142Pr(Praseodim-142) ve 170Tm(Tulyum-170) Radyoizotoplarının Üretilmesi ve Biricil ve İkincil Yöntemler Kullanılarak Radyoaktivite Standardizasyonlarının Yapılması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

 
Adı Soyadı: Özgün Emrah TURAN
Tez Konusu: ISO s-Cs(0,662MeV)Demet Kalitesinde Yaklaşık Doku Eşdeğeri Olan BC-408 Plastik Sintilatör Dedektörün Tepkisi ile Doz Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

   

2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008