DOKTORA

 syuksel Adı Soyadı: Şölen YÜKSEL
Tez Konusu: Mamografi Sistemleri için Doku Eşdeğeri Fantom Geliştirilmesi, Monte Carlo Simülasyon Tekniği ve X-Işını Spektroskopisi Yöntemi ile Karakterizasyonu
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

YÜKSEK LİSANS 

 
Adı Soyadı:Burcu GERÇEK
Tez Konusu: Radyoterapi Uygulanan Serviks Kanserli Hastalarda Fraksiyonlar arası Tümör ve Organ Hareketlerinin Değerlendirilmesi ve Dozimetrik Etkisi
Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe KAŞKAŞ
Eş Danışmanı:  Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
 
Adı Soyadı: Emre YILMAZ
Tez Konusu:Tomoterapi Cihazı ile Tedavi Edilen Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Cilt Dozunun Termolüminesans Dozimetre(TLD) ile Dozimetrik Olarak İncelenmesi
Danışmanı: Doç.Dr.Gaye Özgür ÇAKAL
Eş Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe HİÇSÖNMEZ
 
Adı Soyadı: Senem ZÜMRÜT
Tez Konusu:226Ra, 152Eu İçeren Epoksi Matriksli ve U,Th,K İçeren Selülöz Matriksli Marinelli Geometride Radyoaktif Kalibrasyon Kaynaklarının Hazırlanması ve Farklı Tip HPGe Detektörlerle Karakterizasyonu
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Gizem GEDİK
Tez Konusu: Mamografi Görüntüleri Kullanılarak Glandülerite/Yağ Oranlarının Belirlenmesi ve Epoksi Esaslı Meme Dokusu Eşdeğer Fantomun X-Işın Spektroskopisi ile Karakterizasyonu
Danışmanı:  Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 ayferşar Adı Soyadı: Ayfer TEMUR
Tez Konusu: Mide Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) ve Volumetrik Ark Terapi (VAT) Tedavi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Eş Danışmanı:  Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Recep Bora NARTÜRK
Tez Konusu: Epoksi Esaslı Mamografik Görüntü Kalitesi Fantomu Geliştirilmesi ve Mamografik x-ışın Sistemleri ile Testlerinin Yapılması
Danışmanı:  Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 ayda nasib
Adı Soyadı: Ayda NASİB
Tez Konusu: MRG ile Multiple Skleroz (MS) Tanısında Kullanılan Uygun Puls Serisi ve Parametrelerin Belirlenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN
Eş Danışmanı:  Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 yalda zekri
Adı Soyadı: Yalda ZEKRİ
Tez Konusu: MRG ile Beyin Tümörleri Tanısında Kullanılan Spin Yankı Görüntüleme Teknikleri için Uygun Parametrelerin Seçiminin Araştırılması
Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN
Eş Danışmanı:  Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
   

2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008